Voorwaarden voor de jongere

De jongere:

 • volgt een alternerende opleiding in het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) bij een Vlaams Centrum voor Deeltijds Onderwijs
 • werkt deeltijds in een Vlaamse vestigingseenheid (de maatschappelijke zetel van een onderneming, entiteit of organisatie met ondernemingsnummer of een vestigingseenheid met een vestigingseenheidsnummer in Vlaanderen). De woonplaats van de werknemer mag zich in een ander gewest of land bevinden
 • werkt volgens een deeltijdse arbeidsovereenkomst van minder dan 20 uur per week
 • maakt bij de VDAB een loopbaanportfolio ((opent in nieuw venster)) aan met daarin zijn studiegegevens.
  Dat doet hij uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal waarin hij zijn opleiding start. Maakt hij het portfolio na die deadline aan? Dan krijgt u de vermindering pas in het kwartaal waarin de jongere zich registreert.
 • heeft minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst, tijdelijk of vast.
  Werkt hij minder dan halftijds in het kwartaal waarvoor u de doelgroepvermindering aanvraagt? Dan moet hij in dat kwartaal minstens 27,5% van een normale voltijdse prestatie daadwerkelijk aan de slag zijn.
  Lees meer op de website van de RSZ ((opent in nieuw venster)).

Voorwaarden als werkgever

U komt in aanmerking voor de doelgroepvermindering als:


Doelgroepvermindering voor deeltijds werkende jongeren uit het beroepssecundair onderwijs