Komt de jongere in aanmerking?

Controleer of de jongere in aanmerking komt voor doelgroepvermindering:

Dien uw aanvraag na elk kwartaal in via uw multifunctionele aangifte

Wilt u doelgroepvermindering aanvragen voor het huidige kwartaal? Dien uw aanvraag in na afloop van het kwartaal.

  1. Duid uw vermindering aan in uw DmfA-/DmfAPPL-aangifte
    Duid verminderingscode 6300 aan.
  2. Wacht de beslissing van de RSZ af
    De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid laat u weten of hij de doelgroepvermindering toekent of weigert. In dat laatste geval krijgt u ook de reden van de weigering meegedeeld.

Meer weten over de multifunctionele aangifte?

Op de website van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid vindt u meer informatie: zo vult u de DmfAPPL in ((opent in nieuw venster)).


Doelgroepvermindering voor laaggeschoolde jongeren