Nieuwe premie kwalificerend werkplekleren vervangt in 2023 de doelgroepvermindering voor leerlingen in een alternerende opleiding

De Vlaamse Regering keurde op 7 oktober 2022 een decreet goed met de krachtlijnen van een ‘nieuwe premie kwalificerend werkplekleren’. Die vervangt 4 andere maatregelen, waaronder de doelgroepvermindering voor leerlingen in een alternerende opleiding (wordt afgeschaft vanaf 1 juli 2023). Meer info vindt u hier.