Aanvraag via multifunctionele aangifte

 • Stap 1

  In Ecaro, de onlinedienst van de sociale zekerheid, is niet zichtbaar of de werknemer in aanmerking komt voor de doelgroepvermindering. De betrokken werknemers hoeven zich namelijk niet in te schrijven bij VDAB om in aanmerking te komen.

  Controleer daarom grondig of u en uw werknemer aan alle voorwaarden voldoen.

 • Stap 2

  Duid de volgende codes aan:

  • de code ‘leerling’
  • de verminderingscode 6310.

  Op de website van de sociale zekerheid vindt u meer informatie over de multifunctionele aangifte(opent in nieuw venster).

 • Stap 3

  De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid laat u weten of hij de doelgroepvermindering toekent of weigert. In dat laatste geval krijgt u ook de reden van de weigering meegedeeld.


Doelgroepvermindering voor leerlingen in een alternerende opleiding