Deze nieuwe werknemers komen in aanmerking voor de doelgroepvermindering

De nieuwe werknemer:

 • is 58 jaar of ouder op de laatste dag van het kwartaal waarvoor u de doelgroepvermindering aanvraagt
 • was voor hij in dienst trad minstens 1 dag ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB. Hij hoeft geen werkloosheidsuitkering te krijgen om in aanmerking te komen.
  Was uw werknemer niet ingeschreven als niet-werkende werkzoekende? Vraag dan de doelgroepvermindering voor oudere werknemers aan.
 • werkt in een Vlaamse vestigingseenheid (maatschappelijke zetel van een onderneming, entiteit of organisatie met ondernemingsnummer OF vestigingseenheid met vestigingseenheidsnummer in Vlaanderen). Zijn woonplaats mag zich in een ander gewest of land bevinden
 • is effectief aan de slag in uw onderneming
  • De werknemer komt ook in aanmerking als de arbeidsovereenkomst geschorst is door bijvoorbeeld verlof of ziekte.
  • SWT’ers of bruggepensioneerden komen ook in aanmerking voor de vermindering.
  • Gepensioneerden die bijklussen in uw onderneming komen niet in aanmerking.
 • was in de 4 kwartalen voor zijn aanwerving niet voor u aan de slag.
  Is dat wel het geval? Vraag dan de doelgroepvermindering voor oudere werknemers aan.
 • heeft minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst, tijdelijk of vast.

Werkt hij minder dan halftijds in het kwartaal waarvoor u de doelgroepvermindering aanvraagt? Dan moet hij in dat kwartaal minstens 27,5% van een normale voltijdse prestatie daadwerkelijk aan de slag zijn.

Lees meer over deze voorwaarde op de website van de RSZ ((opent in nieuw venster)).

Loonvoorwaarden van de 58-plusser

Om in aanmerking te komen voor een doelgroepvermindering, mag het loon van de 58-plusser de loongrens niet overschrijden. Het refertekwartaalloon (brutoloon tijdens een kwartaal van voltijds en ononderbroken werken) blijft onder de grens van:

 • 13.945 euro tijdens de eerste 3 kwartalen van elk jaar
 • 18.545 euro tijdens het vierde kwartaal van elk jaar.

Refertekwartaalloongrens voor de uitzendsector:

 • 18.545 euro tijdens het eerste kwartaal van elk jaar
 • 13.945 euro tijdens de 3 laatste kwartalen van elk jaar.

Verschillend loon per kwartaal

Het refertekwartaalloon kan verschillen per kwartaal. Het is dus mogelijk dat u voor bepaalde kwartalen geen doelgroepvermindering krijgt. Let op: het kwartaal zonder doelgroepvermindering telt mee in de maximaal 8 kwartalen waarin de oudere recht geeft op doelgroepvermindering.

Komt u als werkgever in aanmerking voor de doelgroepvermindering?

U komt in aanmerking voor doelgroepvermindering als:

 • uw onderneming in het Vlaamse gewest is gevestigd
 • u actief bent in de privésector.

De overheid of werkgevers uit de socialprofitsector komen niet in aanmerking voor de maatregel.


Doelgroepvermindering voor oudere niet-werkende werkzoekenden (58+)