Aanpassingen doelgroepvermindering

De regels voor doelgroepvermindering zijn als volgt aangepast:

  • De doelgroepvermindering voor middengeschoolde jongeren werd afgeschaft.
  • De doelgroepvermindering voor oudere werkende werknemers en niet-werkende werkzoekenden is van toepassing vanaf 58 jaar in plaats van 55 jaar.

Overgangsmaatregelen doelgroepvermindering

  • Doelgroepvermindering voor middengeschoolde jongeren
    Kreeg u voor 1 januari 2020 een doelgroepvermindering toegekend voor een middengeschoolde jongere? Dan blijft u die voor de volledige duurtijd (8 kwartalen) behouden.
  • Doelgroepvermindering voor oudere werkende werknemers en niet-werkende werkzoekenden
    Kreeg u voor 1 januari 2020 een doelgroepvermindering toegekend voor een oudere werkende werknemer, of voor een oudere niet-werkende werkzoekende? Dan blijft u die vermindering behouden, ook als uw werknemer nog geen 58 jaar is.

    Oudere werknemers die 55 werden in 2019 en vanaf 1 januari 2020 in dienst traden, geven u nog recht op een doelgroepvermindering voor oudere werkende werknemers.