De Vlaamse Waterweg sluit als eerste Vlaamse Entiteit aan op het DUO platform. Zij pionieren mee in DUO en hebben reeds een mooi voortraject afgelegd. Vanaf 2023 starten we met het aansluiten van andere Vlaamse Entiteiten die onteigenen.