Aantal uren VOV per schooljaar

Een werknemer kan per schooljaar maximum 125 uren VOV opnemen. Dat geldt voor alle soorten opleidingen (ook de knelpuntgerichte). 

Hoeveel uren VOV kan een werknemer nu precies opnemen? 

Persoonlijk maximum aantal uren VOV per schooljaar

 • Het persoonlijk maximum hangt af van het tewerkstellingspercentage van de werknemer. Als maatstaf wordt het tewerkstellingspercentage van september genomen. Dit moet minstens 50% zijn om recht te kunnen geven op VOV.

  • tewerkstellingspercentage september * 125 = maximum aantal op te nemen VOV-uren van dat schooljaar.
  • voorbeeld:
   • tewerkstellingspercentage september= 80%
   • 80% * 125 = 100 uren VOV voor dat schooljaar
 • Werkt de werknemer in september minder dan 50%? Neem dan het tewerkstellingspercentage van de maand waarin de opleiding start als maatstaf. Dit moet ook minstens 50% om recht te hebben op VOV. 
  • tewerkstellingspercentage maand X * 125 = maximum aantal op te nemen VOV-uren van dat schooljaar
  • voorbeeld:
   • tewerkstellingspercentage september = 0%
    • opleiding start in september:
     • 0 * 125 = 0 uren VOV voor dat schooljaar
    • opleiding start in november:
     • tewerkstellingspercentage in november = 100%
     • 100% * 125 = 125 uren VOV voor dat schooljaar
 • Werkt u exact 50% met een vast uurrooster, dan heeft de werknemer alleen recht om VOV op te nemen tijdens werkuren die samenvallen met lesuren/examens.

Concreet aantal uren VOV per opleiding

Het concrete aantal uren VOV voor de werknemer hangt af van het type opleiding/examen dat hij volgt, en wordt steeds beperkt tot zijn persoonlijk maximum zoals beschreven: 

 • Opleidingen gebaseerd op uren
  (deze vereisen regelmatige aanwezigheid: opleidingen van Syntra, VDAB, vakbonden, privéopleidingsverstrekkers, opleidingen van hogescholen die met uren geregistreerd zijn in de opleidingsdatabank):
  • aantal uren VOV = aantal aanwezige lesuren.

 • Opleidingen gebaseerd op studiepunten
  (hoger onderwijs):
  • 4 uren VOV per studiepunt.
   Uitzondering:  HBO5-opleidingen en graduaten: 6 uren VOV per studiepunt tot en met schooljaar 2021-2022.
 • Opleidingen gebaseerd op lestijden
  (centra voor volwassenenonderwijs (CVO's)): 
  • Aantal uren VOV conform het voorziene aantal lestijden van de opleiding.
 • Het afleggen van examens bij de examencommissie
  • 8 uren VOV per examen
 • Het afleggen van examens voor erkenning van verworven competenties:
  • 16 uren VOV