Het agentschap Digitaal Vlaanderen helpt de Vlaamse overheidsdiensten bij de vereenvoudiging van het elektronische gegevensverkeer met burgers en bedrijven. Digitaal Vlaanderen begeleidt onder meer projecten:

  • om diensten aan te sluiten op de Kruispuntbank van Ondernemingen en het Rijksregister, zodat de overheid de gegevens die daar beschikbaar zijn niet meer aan u moet vragen
  • om bijkomende gegevens uit te wisselen tussen diensten, zodat ook deze niet meer tweemaal bij u moeten opgevraagd worden
  • waarbij u zelf via uw computer subsidies kan aanvragen of een dossier kan opstarten, zodat u niet meer per post moet werken en alles sneller kan gaan.
  • waarbij u zelf de stand van uw dossier online kan opvragen.

Hoe wisselt de Vlaamse overheid gegevens uit?

Verschillende Vlaamse en federale databanken (authentieke bronnen) bieden unieke persoons- en ondernemings- en kadastergegevens aan. Het MAGDA-platform(opent in nieuw venster) zorgt er voor dat die gegevens op een veilige manier worden opgehaald. Administratieve toepassingen kunnen hier handig gebruik van maken zodat burgers en ondernemingen niet telkens opnieuw hun gegevens bij de overheid kenbaar moeten maken.