De lijst is opgebouwd in 3 categorieën:

 • ecologische producten en diensten
 • duurzame mobiliteit en vrije tijd
 • hergebruik, recyclage en afvalpreventie.

Ecologische producten en diensten

 • Duurzaam omgaan met water en energie:
  • alle producten en diensten die er specifiek op gericht zijn water en energie te besparen
  • alle producten en diensten om woningen te isoleren (thermisch en akoestisch)
  • alle producten die uitsluitend werken op hernieuwbare energie of die hernieuwbare energie kunnen opwekken.
 • Energievriendelijke elektro:
  • alle elektroapparaten met het Europese energielabel vanaf A+.
 • Producten en diensten met het Europese ecolabel.
 • Biologische producten:
  • alle producten met het EU-logo voor biologische productie
  • alle producten met het Biogarantie-label
  • alle producten gekocht in een Biogarantie-winkel/
 • Milieuvriendelijke houtproducten en papier met FSC-label of PEFC-label/

Duurzame mobiliteit en vrije tijd

 • Milieuvriendelijke en duurzame mobiliteit:
  • alle fietsen, speedpedelecs, steps, eenwielers, hoverboards, zonder motor of met elektrische motor, en alle elektrische scooters en toebehoren
  • openbaar vervoer (uitgezonderd woon-werkabonnementen en abonnementen en andere vervoersbewijzen bij De Lijn), autocar, alsook gedeeld personenvervoer zonder chauffeur
  • cursussen ecodriving
  • alle toebehoren en abonnementen voor oplaadpunten voor elektrische voertuigen.
 • Duurzaam tuinieren:
  • bomen en planten
  • alle producten die specifiek gericht zijn op het onderhoud van de tuin (met uitsluiting van gewasbeschermingsmiddelen zonder één van onderstaande erkende biolabels)
  • alle elektrische of niet gemotoriseerde tuingereedschappen.
 • Ecotoerisme:
  • alle toeristische infrastructuur gelegen in België met het label 'groene sleutel'.

Hergebruik, recyclage en afvalpreventie

 • Aankoop tweedehandsproducten:
  • alle producten met uitsluiting van apparaten met niet-elektrische motoren
  • alle elektro met het Europese energielabel vanaf A+
  • alle kleine elektro.
 • Aankoop van producten die specifiek bestemd zijn voor hergebruik of compostering.
 • Aankoop van gerecycleerde producten of producten bestaande uit gerecycleerd of recuperatiemateriaal, composteerbaar of biologisch afbreekbaar materiaal.
 • Herstellingen:
  • alle herstellingen van producten met uitsluiting van apparaten met niet-elektrische motoren.