Afspraken voor een ordelijke brexit

Transitiefase

Het VK stapte op 31 januari 2020 officieel uit de EU. Vanaf dat moment trad een overgangsperiode of transitieperiode in werking, die duurt tot eind 2020.

Tijdens de overgangsperiode verandert er vrijwel niets. Het vrije verkeer van personen en goederen blijft gewaarborgd: voor vakantiegangers van en naar het VK verandert er dus niets. De douane hoeft geen Britse goederen te controleren en vice versa. De rechten van Belgen die in het VK wonen, en vice versa, blijven onveranderd. Alle EU-regels en wetten blijven gelden voor het VK gedurende deze periode, maar het VK heeft niet langer een beslissingsrecht. Burgers, bedrijven en andere organisaties krijgen gedurende deze periode de tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe regels die zullen gelden na afloop van die overgangsperiode.

Welke regels er ná de overgangsperiode zullen gelden, is nog niet volledig bekend. De onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK zijn nog aan de gang.

Terugtrekkingsakkoord

Het Terugtrekkingsakkoord (PDF bestand opent in nieuw venster) bevat, naast het vastleggen van de transitieperiode, verder nog afspraken over:

Toekomstige relatie

Na het officiële vertrek van het VK uit de EU zijn de onderhandelingen over de toekomstige relatie van start gaan.

Het VK en de EU proberen afspraken te maken over hun nieuwe relatie, onder meer op het vlak van de toekomstige handelsrelatie, de rechten van burgers en de samenwerking op het vlak van veiligheid. Die nieuwe afspraken zouden moeten ingaan na het verloop van de transitiefase. Als er geen akkoord is op dat moment, zal er alsnog een no-deal brexit plaatsvinden. De relaties tussen het VK en de EU vallen dan volledig terug op de nationale bepalingen voor derde landen.

De onderhandelingen over de toekomstige relatie worden gevoerd door de Europese Commissie, op basis van een onderhandelingsmandaat dat goedgekeurd moet worden door de 27 lidstaten van de EU.

Gevolgen

Personenverkeer en verblijfsrecht

De brexit zal ingrijpende gevolgen hebben voor het vrije verkeer van personen en het verblijfsrecht, inclusief het toerisme, na de overgangsperiode.

Bedrijfsleven en handel

Welke precieze vorm de brexit ook zal aannemen, de impact op het Vlaamse bedrijfsleven zal zwaar zijn.

Impact op andere domeinen

Onderwijs en Erasmus+

Een overzicht van de te voorziene impact op het Vlaams onderwijs (opent in nieuw venster) vindt u op de website van het Departement Onderwijs.

Alle lopende Erasmus+ projecten en uitwisselingen zullen in 2020 verder lopen. De mogelijkheid om na de transitieperiode op uitwisseling te gaan naar het VK via Erasmus+ zal afhangen van de uitkomst van de onderhandelingen over de toekomstige relatie met het VK. Surf voor meer informatie over de impact van brexit op Erasmus+ naar de website van Epos (opent in nieuw venster), het nationale agentschap voor het Erasmus+-programma in Vlaanderen.

Mobiel bellen/surfen

Binnen de EU mag uw operator u vandaag geen roamingkosten aanrekenen voor uw mobiele verbruik. Roamingkosten zijn de tarieven die u betaalt om te bellen, sms'en en surfen op een buitenlands netwerk. Dat is ook het geval tijdens de overgangsperiode. Vanaf 1 januari 2021 mag uw operator in principe weer roamingkosten aanrekenen als u in het VK uw smartphone gebruikt om te bellen of te internetten. Of dat daadwerkelijk het geval zal zijn, is nog niet duidelijk.

Rijbewijzen

Tijdens de overgangsperiode kunnen houders van een door het Verenigd Koninkrijk afgegeven rijbewijs zonder aanvullende documentatie in de EU blijven rijden. Voor houders van een in een EU-lidstaat afgegeven rijbewijs geldt dat ook in het VK. Dat zal wijzigen vanaf 1 januari 2021.

Op de brexit-webpagina van de FOD Mobiliteit vindt u alle informatie over de impact van de brexit op rijbewijzen (opent in nieuw venster).

Onderzoek

De brexit zal gevolgen hebben op de samenwerking met het VK binnen het Europese kaderprogramma voor onderzoek Horizon2020/HorizonEuropa. Afspraken onder het Terugtrekkingsakkoord zorgen ervoor dat lopende projecten voortgezet kunnen worden. De mogelijkheid tot samenwerking in het kader van Horizon Europa voor nieuwe projecten vanaf 2021 zal afhangen van de uitkomst van de lopende onderhandelingen.