De concrete gevolgen van de brexit voor het personenverkeer en het verblijfsrecht zijn nog onduidelijk, zeker in het geval van een 'no-deal' brexit. Hou er rekening mee dat de informatie snel kan veranderen. Het is daarom een goed idee geregeld de onderstaande websites te bezoeken voor updates over

Als u zich na de brexit in het VK wilt vestigen, zult u vallen onder de regelingen van het nieuwe migratiedocument (PDF bestand opent in nieuw venster) dat de Britse regering in december heeft gepubliceerd.

Onderhandelde brexit

U reist naar het VK

Zoals afgesproken is in het terugtrekkingsakkoord, gaat meteen na het vertrek van het VK uit de EU een overgangsperiode in. Die duurt tot eind 2020 en kan eenmalig verlengd worden tot eind 2022. Tot het einde van die overgangsperiode verandert er niets aan de huidige toestand. Net zoals vandaag volstaat een geldig paspoort of geldige identiteitskaart.

Welke regels er ná de overgangsperiode (dus vanaf 2021 of 2023) zullen gelden, is nog niet bekend. De EU en het VK moeten daarover nog onderhandelen.  

U woont, werkt of studeert in het VK

Als u vóór het einde van de overgangsperiode in het VK verblijft, zult u tijdig een verblijfsvergunning moeten aanvragen bij de Britse overheid. Daarvoor hebt u in elk geval een geldig paspoort of geldige identiteitskaart nodig. De Belgische ambassade in Londen raadt u alvast aan alle documenten te bewaren die aantonen hoe lang u al in het VK woont.

Als u op 31 december 2020 meer dan 5 jaar in het VK woont, zult u vanaf de brexit de 'vaste verblijfsstatus' ('settled status') kunnen aanvragen bij de Britse overheid. Die garandeert u min of meer dezelfde rechten als EU-burgers vandaag hebben in het VK. Als u minder dan 5 jaar in het VK woont, zult u de 'tijdelijke verblijfsstatus' ('pre-settled status') kunnen aanvragen. Na 5 jaar kunt u die status dan laten omzetten in de vaste verblijfsstatus. Meer informatie over de (pre-)settled status  (Engels) en over de aanvraag van de vaste of tijdelijke verblijfsstatus vindt u op de Britse overheidswebsite.

De FOD Buitenlandse Zaken heeft op zijn website alvast de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen gebundeld. Bekijk ook geregeld de webpagina met praktische tips voor Belgen in het VK

In het terugtrekkingsakkoord (PDF bestand opent in nieuw venster) zijn afspraken vastgelegd over de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en vice versa. In de Engelstalige (PDF bestand opent in nieuw venster) en de Nederlandstalige veelgestelde vragen (PDF bestand opent in nieuw venster) vindt u alvast een hoop informatie over de voorwaarden waaraan u moet voldoen om een verblijfsvergunning te krijgen.

Welke regels er zullen gelden als u zich ná de overgangsperiode (dus vanaf 2021 of 2023) in het VK wilt vestigen, is nog niet bekend. De EU en het VK moeten daarover nog onderhandelen.

No-deal brexit

Naar het VK reizen 

Als het tot een ‘harde’ brexit komt, kunnen de Britten zelf bepalen wie er het land binnenkomt en hoe lang en onder welke voorwaarden iemand in het Verenigd Koninkrijk mag verblijven. In theorie kan een uitstap, toeristisch bezoek of zakenreis naar het VK daardoor ingewikkelder worden.

Maar omdat niemand daar baat bij zou hebben, zijn er al initiatieven om het in- en uitreizen zo eenvoudig mogelijk te houden. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan om Britse onderdanen geen visumplicht op te leggen in het geval van een kortverblijf (minder dan 3 maanden). Voorwaarde is dat het Verenigd Koninkrijk hetzelfde doet voor Europese onderdanen die naar het VK reizen. Ook bij een 'no-deal' zal het daardoor hoogstwaarschijnlijk niet nodig zijn een visum aan te vragen als u naar het VK reist. Maar doordat die vrijstelling van de visumplicht door de Britse autoriteiten nog niet is omgezet in bindende wetgeving, is het nog niet helemaal zeker dat die vrijstelling er komt. En als die er komt, is het ook nog niet duidelijk of een identiteitskaart zal volstaan of dat een internationale reispas vereist zal zijn.

Hou voor de recentste informatie over kortverblijven de website van de Britse toeristische dienst Visit Britain in het oog. Ook de Britse overheid geeft op haar website geregeld brexit-updates over de regelgeving voor reizen naar het VK.

Wonen, werken of studeren in het VK

Als u in het VK woont, werkt of studeert en er dus langer dan 3 maanden verblijft, zal het VK in geval van een no-deal brexit zelf beslissen over uw toegang tot het Britse grondgebied. De Britse regering heeft al een beleidspaper (PDF bestand opent in nieuw venster) gepubliceerd waarin staat dat de rechten van EU-burgers die op het moment van de brexit al in het VK verblijven, ook in het geval van een no-deal brexit gegarandeerd zullen worden.

De Europese Commissie heeft een aantal factsheets gepubliceerd die de gevolgen van een no-deal brexit samenvatten op het vlak van:
•    reizen
•    de rechten van Britse burgers in de EU
•    de rechten van EU-burgers in het VK
•    consumentenrechten
•    studeren/vrijwilligerswerk in het VK.

Voor de Nederlandstalige versie klikt u bij elk thema onder het download-venster op 'Available languages' en daarna op 'Nederlands'.
 

Britten in België/British citizens in Belgium

Bent u Brits en verblijft u in België? U vindt de recentste informatie over uw verblijfsrecht (opent in nieuw venster) op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken, zowel in het geval van een onderhandelde brexit als in het geval van een 'no-deal' brexit. De Britse overheid zorgt ook voor geregelde brexit-updates van haar webpagina met algemene informatie voor Britten over het leven in België

Het Vlaamse parlement heeft op 13 maart een decreet goedgekeurd waarmee het de zwaarste schokken van een eventuele no-deal brexit tijdelijk wil opvangen. Het decreet voorziet in een overgangsperiode tot 31 december 2020. In die periode zal het VK op bepaalde domeinen als een EU-lidstaat behandeld blijven worden. Het gaat om maatregelen op het vlak van:

  • fiscaliteit
  • integratie en inburgering
  • economische migratie
  • sociale zekerheid
  • onderwijs
  • personeel.

De voorziene overgangsmaatregelen gelden alleen als de voordelen die aan VK-burgers geboden worden ook door het VK aan Vlaamse burgers geboden worden (beginsel van wederkerigheid).

Lees de ‘Toelichting Vlaams Kaderdecreet no-deal brexit (PDF bestand opent in nieuw venster)’ (Read the 'Explanation of the Flemish Framework Decree (PDF bestand opent in nieuw venster)').

Ook de federale regering heeft intussen een brexitwet (PDF bestand opent in nieuw venster)goedgekeurd, waarin ons land maatregelen voorziet op het vlak van sociale zekerheid, en van verblijf en toegang tot de Belgische arbeidsmarkt voor Britten (onder dezelfde voorwaarde van wederkerigheid).