U reist naar het VK

Zoals afgesproken is in het terugtrekkingsakkoord, gaat meteen na het vertrek van het VK uit de EU een overgangsperiode in. Tot het einde van die overgangsperiode verandert er niets aan de huidige toestand. Net zoals vandaag volstaat een geldig paspoort of geldige identiteitskaart. Meer informatie (opent in nieuw venster) vindt u op de website van de Britse overheid.

Vanaf 1 januari 2021 gelden de Britse regels voor toegang tot en verblijf op het Britse grondgebied. Dat brengt ook voor reizigers heel wat wijzigingen met zich mee. Als u na 31 december 2020 naar het VK reist, zult u rekening moeten houden met nieuwe regels voor:

  • controles op personen
  • reizen met huisdieren
  • rijbewijzen
  • roaming
  • passagiersrechten.

Meer informatie (opent in nieuw venster) vindt u op de website van de Britse overheid.

Er zal geen visum vereist zijn om naar het VK te reizen voor kortverblijven van minder dan 90 dagen in een periode van 180 dagen.

U woont, werkt of studeert in het VK

Als u vóór het einde van de overgangsperiode in het VK verblijft, bent u begunstigde onder het terugtrekkingsakkoord en behoudt u uw rechten op basis van het vrije verkeer van personen. U zult tijdig een verblijfsvergunning moeten aanvragen bij de Britse overheid. Daarvoor hebt u in elk geval een geldig paspoort of geldige identiteitskaart nodig. De Belgische ambassade in Londen raadt u alvast aan alle documenten te bewaren die aantonen hoe lang u al in het VK woont.

Als u op 31 december 2020 meer dan 5 jaar in het VK woont, zult u vanaf de brexit de 'vaste verblijfsstatus' ('settled status') kunnen aanvragen bij de Britse overheid. Die garandeert u min of meer dezelfde rechten als EU-burgers vandaag hebben in het VK. Als u minder dan 5 jaar in het VK woont, zult u de 'tijdelijke verblijfsstatus' ('pre-settled status') kunnen aanvragen. Na 5 jaar kunt u die status dan laten omzetten in de vaste verblijfsstatus. Meer informatie over de (pre-)settled status (opent in nieuw venster) (Engels) en over de aanvraag van de vaste of tijdelijke verblijfsstatus (opent in nieuw venster) vindt u op de Britse overheidswebsite.

De FOD Buitenlandse Zaken heeft op zijn website alvast de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen (opent in nieuw venster) gebundeld. Bekijk ook geregeld de webpagina met praktische tips voor Belgen in het VK (opent in nieuw venster).

In het terugtrekkingsakkoord (PDF bestand opent in nieuw venster) zijn afspraken vastgelegd over de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en vice versa. In de Engelstalige (PDF bestand opent in nieuw venster) en de Nederlandstalige veelgestelde vragen (PDF bestand opent in nieuw venster) vindt u alvast een hoop informatie over de voorwaarden waaraan u moet voldoen om een verblijfsvergunning te krijgen.

Als u zich na de overgangsperiode in het VK wilt vestigen, zult u onder de regels van het nieuwe Britse migratiesysteem vallen. Meer informatie (opent in nieuw venster) vindt u op de website van de Britse overheid.

Britten in België/British citizens in Belgium

Bent u Brits en verblijft u in België? U vindt de recentste informatie over uw verblijfsrecht (opent in nieuw venster) op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken. De Britse overheid zorgt ook voor geregelde brexit-updates van haar webpagina met algemene informatie voor Britten over het leven in België (opent in nieuw venster).