Als u een zelfstandige activiteit uitoefent als eenmanszaak, dan hebt u geen beperkte aansprakelijkheid. Bij eenmanszaken vormen het privévermogen en het beroepsvermogen immers één geheel. Bij grote schulden of bij een faillissement riskeert u daardoor inbeslagname van de privéwoning (hoofdverblijfplaats) door schuldeisers. Ook sommige vennootschapsvormen, zoals de vennootschap onder firma (vof), de gewone commanditaire vennootschap (gcv) en de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba), bieden geen bescherming tegen schulden van de zaak.

Dat risico is een rem op de oprichting, ontwikkeling en overdracht van ondernemingen. De overheid wil die rem gedeeltelijk wegwerken door het voor zelfstandigen mogelijk te maken de privéwoning tegen bepaalde schuldeisers te beschermen.

Als u een zelfstandige activiteit uitoefent, in hoofdberoep of in bijberoep, als gepensioneerde die nog een zelfstandige activiteit uitoefent of als bestuurder van een vennootschap, dan kunt u bescherming tegen inbeslagname van uw hoofdverblijfplaats krijgen. Uw hoofdverblijfplaats is dan de plaats waar u het grootste deel van het jaar daadwerkelijk verblijft. Om uw hoofdverblijfplaats te beschermen, moet u een verklaring van onvatbaarheid voor beslag afleggen bij een notaris naar keuze. Voor zelfstandigen die hun beroepsactiviteit uitoefenen in de woning waar ze hun hoofdverblijfplaats gevestigd hebben, zijn er specifieke bepalingen. Op www.notaris.be vindt u het adresboek met de gegevens van een notaris in uw buurt ((opent in nieuw venster)).

Als u als zelfstandige uw woning beschermt, kunt u mogelijk minder gemakkelijk aan kredieten geraken. Banken en kredietinstellingen eisen zekerheden voor de terugbetaling van het kapitaal dat ze u lenen, en onroerende goederen horen daar nu eenmaal bij. U zult in dat geval andere waarborgen moeten kunnen bieden.