Als beginnende bvba-ondernemer staat u voor grote uitdagingen. U moet aan bepaalde strikte voorwaarden voldoen en u moet verschillende formaliteiten vervullen.

Om onder de beste omstandigheden van start te gaan, kan het nuttig zijn te kiezen voor de starters-bvba. De starters-bvba (ook wel de 'bvba Starters', 'light-bvba', 'eeneuro-bvba', 's-bvba' of 'sbvba' genoemd) is een vennootschapsvorm op maat van jonge starters met de bedoeling de drempel tot het ondernemerschap te verlagen. De starters-bvba vertoont grote gelijkenissen met de klassieke variant, maar de oprichtingsvoorwaarden zijn soepeler. De verschillen met een gewone bvba zijn onder meer:

  • alleen natuurlijke personen kunnen een starters-bvba oprichten
  • het minimumkapitaal is 1 euro. U bepaalt dus zelf het bedrag van het kapitaal
  • uw financieel plan moet onder toezicht van een expert (een boekhouder of bedrijfsrevisor) worden opgesteld
  • de verhoging van het kapitaal moet binnen vijf jaar gebeuren om het statuut van 'klassieke' bvba aan te nemen.

Kortom: met de s-bvba kiest u voor de bescherming die een vennootschap biedt, zonder dat u aan de financiële voorwaarden hoeft te voldoen. Meer informatie over de s-bvba vindt u op de website van de FOD Economie of in deze brochure (PDF bestand opent in nieuw venster) van de FOD Justitie.