Controles op de voedselveiligheid

Om de voedselveiligheid in de horeca te waarborgen, vinden op regelmatige tijdstippen controles plaats. U bent ook zelf verplicht om de voedselveiligheid in uw horecazaak te controleren op basis van een autocontrolesysteem. Dat betekent dat u zelf op geregelde tijdstippen moet controleren of alle producten in uw zaak voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake:

  • voedselveiligheid
  • kwaliteit
  • traceerbeerheid.

Om u te helpen zo’n systeem op te zetten, zijn er per sector autocontrolegidsen ((opent in nieuw venster)) opgesteld. Voor de horecasector is dat autocontrolegids G-023. Er bestaan aparte autocontrolegidsen voor bakkerijen, vleeswinkels, grootkeukens van verzorgingsinstellingen, enzovoort. Nadat u uw autocontrolesysteem hebt opgezet, komt een erkende certificerings- of keuringsinstelling langs voor een audit. Had die audit een positief resultaat, dan krijgt uw horecazaak een smiley. De smiley is een sticker die aangeeft dat uw horecazaak een geloofwaardig systeem van hygiëne toepast. De smiley heeft een uniek identificatienummer en is drie jaar geldig.

Horecazaken met een smiley krijgen een belangrijke korting op de jaarlijkse heffing voor het FAVV. Ze zullen ook minder vaak door het FAVV gecontroleerd worden, omdat het FAVV de inspanningen op het vlak van hygiëne al gecontroleerd heeft en er dus minder risico is voor de voedselveiligheid.

In de databank FOODWEB ((opent in nieuw venster)) van het FAVV kunt u de gegevens raadplegen van bedrijven die bij het FAVV geregistreerd staan. U kunt in de databank onder meer opzoeken of een horecazaak een smiley of autocontrolesysteem heeft en wanneer er controle is geweest.

Opleidingen van het FAVV

Het FAVV organiseert op regelmatige tijdstippen gratis opleidingen voor personeel, zaakvoerders,… uit de horecasector. Regelmatig worden er extra locaties en data toegevoegd.

Bekijk de geplande opleidingen en schrijf in via de website van FAVV ((opent in nieuw venster)).