Een kmo is een kleine of middelgrote onderneming. Een grote onderneming is een onderneming die geen kleine of middelgrote onderneming is.

De indeling gebeurt volgens de Europese kmo-definitie ((opent in nieuw venster)) en is afhankelijk van drie elementen

  • het aantal werknemers
  • het omzetcijfer of het balanstotaal
  • de zelfstandigheid: niet meer dan 25% van uw onderneming mag in handen zijn van een onderneming die niet aan de kmo-definitie voldoet.

Om in een bepaalde groottecategorie te vallen, moet aan elk van de drie elementen voldaan zijn.

Groottecategorieaantal werknemers* jaaromzet of jaarlijks balanstotaal (in euro)zelfstandigheid
KOminder dan 50tot 10 miljoen of tot 10 miljoenja
MOminder dan 250tot 50 miljoen of tot 43 miljoenja
GOvanaf 250meer dan 50 miljoen en meer dan 43 miljoenja

* Aantal werknemers bij de RSZ-ingeschreven als VTE (voltijds equivalent).
Deeltijdse werknemers of mensen die geen volledig jaar voor de onderneming hebben gewerkt, worden proportioneel in ‘voltijdse werknemers’ omgezet (bv. twee halftijdse werknemers gelden als één voltijdse). Uitzendkrachten worden niet meegeteld.

Als een onderneming zich aanmeldt bij de kmo-portefeuille, wordt op basis van deze criteria een ondernemingsgrootte voorgesteld. De kmo-portefeuille haalt die gegevens op bij de Nationale Bank van België. De ondernemingsgrootte wordt vastgeklikt bij de eerste succesvolle steunaanvraag in een kalenderjaar en geldt voor de rest van dat kalenderjaar.

De kmo-portefeuille bekijkt alleen de gegevens die gekoppeld zijn aan het ondernemingsnummer van de steunvragende onderneming. Als die onderneming tot een groep van ondernemingen behoort, moeten ook de criteria van de overige ondernemingen (deelnemende en/of participerende ondernemingen) meegeteld worden volgens de Europese kmo-definitie.

Veelgestelde vragen