Als u zaken doet met het buitenland, kunt u op allerlei obstakels en belemmeringen stoten. Sommige daarvan zijn gewettigd: ook in andere landen moet de overheid bijvoorbeeld de consumentenbescherming garanderen, de (voedsel)veiligheid verzekeren, het milieu vrijwaren ... Maar andere obstakels zijn ingegeven door louter protectionisme. Enkele voorbeelden:

  • te hoge invoerrechten;
  • te strenge douaneregelingen;
  • buitensporige vereisten voor etikettering;
  • verplichting tot het afleveren van certificaten van oorsprong.

Op die manier willen sommige markten de eigen spelers bevoordelen en internationaal ondernemen bemoeilijken. Die maatregelen horen thuis onder de noemer ‘handelsbelemmeringen’.

Flanders Investment & Trade (FIT) is het unieke centrale Vlaamse meldpunt voor álle handelsbelemmeringen buiten de EU. FIT zorgt voor een vlotte doorstroom van die problemen naar de Vlaamse en/of de federale overheid, die ze op haar beurt op de Europese agenda plaatst. Als u een handelsbelemmering of een ander probleem met markttoegang vaststelt op een niet-EU-markt, meld dat dan aan handelsbelemmering@fitagency.be. FIT analyseert uw aangifte en maakt die via de juiste kanalen over aan de Europese Commissie. Wij garanderen een vertrouwelijke behandeling.

Binnen de EU (interne markt) mogen er in principe geen handelsbelemmerende maatregelen bestaan. Bent u van oordeel dat de overheid van een andere EU-lidstaat toch handelsbelemmeringen opwerpt? Als kmo kunt u dan terecht bij het Enterprise Europe Network Vlaanderen(opent in nieuw venster).
Op voorwaarde dat er geen rechtszaak loopt, kunt u ook een beroep doen op het SOLVIT-centrum(opent in nieuw venster) (ondergebracht bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking). SOLVIT is een procedure voor alternatieve geschillenbeslechting en levert sneller resultaten op dan een formele klachtenbehandeling bij de Europese Commissie.