Als een bedrijf vereffend of geliquideerd wordt, dan zitten in dat bedrijf vaak nog veel activa en veel geld. Als er bij de daadwerkelijke ontbinding van een vennootschap méér wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders dan wat ze tijdens het bestaan van de vennootschap als kapitaal hebben gestort, dan is er een zogenoemde 'liquidatiebonus'. De liquidatiebonus is dus de winst die een ondernemer tijdens zijn zelfstandige activiteit in een onderneming opbouwt en er op het einde van zijn loopbaan weer uithaalt. Bij de ontbinding van de vennootschap wordt op die winst een belasting geheven.

In veel gevallen heeft de bedrijfsleider er bewust voor gekozen zijn activiteiten via een vennootschap uit te oefenen, net met de bedoeling op die manier een extra pensioenpot op te bouwen. Want hoe meer winsten in de loop der tijd in de onderneming zijn geherinvesteerd, hoe groter de liquidatiebonus. Ondernemers rekenen erop dat ze daar na hun pensioen van kunnen profiteren.

Vroeger betaalde een ondernemer 10 procent roerende voorheffing op die liquidatiebonus. Sinds 1 oktober 2014 is dat in principe 25 procent, waardoor hij minder overhoudt. De ondernemer kan echter een deel van de reserves vastzetten in de vennootschap. Hij betaalt op dat bedrag, dat zo ‘gereserveerd’ wordt voor de toekomst, meteen het tarief van 10 procent. Na een bepaalde periode kan de ondernemer het geld dan tegen een verlaagd tarief of belastingvrij (in geval van liquidatie van de onderneming) aan zichzelf uitkeren.

Adres

North Galaxy

Koning Albert II laan 33, 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner
Telefoon
02 572 57 57
Fax
02 579 66 19
Contactformulier
http://financien.belgium.be/nl/Contact
Website
http://financien.belgium.be