Gedaan met laden. U bevindt zich op: Mentorkorting

Mentorkorting

De mentorkorting is afgeschaft vanaf 1 juli 2023 en vervangen door de premie kwalificerend werkplekleren vanaf 1 september 2023. 

Belangrijk:
Als u met de onderwijsinstelling een mentorovereenkomst sloot, dan moet u binnen de 3 maanden na het einde van de overeenkomst een verklaring van de onderwijsinstelling bezorgen aan mentorkorting@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). De onderwijsinstelling moet daarin bevestigen dat u de afspraken uit de overeenkomst ben nagekomen.

Bijvoorbeeld als de mentorovereenkomst afliep op 30/09/2023 dan moet de verklaring uiterlijk op 31/12/2023 binnenkomen bij mentorkorting@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) .

Voor de verklaring kan u de volgende bewoordingen gebruiken:
“Ondergetekende, [voornaam + naam], [functie of hoedanigheid], vertegenwoordiger van [benaming van de onderwijs-/opleidingsinstelling of opleidingsoperator], bevestigt dat [benaming van de werkgever] de verbintenissen, vervat in de overeenkomst die liep van [begindatum zoals in artikel 1] tot [einddatum zoals in artikel 1], is nagekomen [of: niet is nagekomen, naargelang het geval].” + handtekening + datum + stempel.

Bezorgt u deze verklaring niet, dan wordt uw mentorkorting geannuleerd. U moet het bedrag van de toegepaste vermindering dan toch nog betalen aan de RSZ.