Als ondernemer of als zelfstandige moet u op de hoogte zijn van de gangbare marktreglementering en moet u de betreffende wetgeving naleven.

 • Handelswetgeving
  Als u een handelszaak beheert, dan moet u rekening houden met de handelsreglementering. De federale overheidsdienst Economie ziet toe op de wetgeving omtrent openingsuren, rustdagen, prijzen, klantenkaarten, solden en uitverkoop.
 • Handelshuurovereenkomst
  Als u een eigen zaak hebt en een gebouw huurt om uw handelsactiviteit te ontwikkelen, dan geniet u bescherming als handelshuurder.
 • Intellectuele eigendom
  Een bedrijf beschikt behalve over materiële eigendommen ook over immateriële eigendommen, die een even grote waarde kunnen hebben. Het recht op het gebruik en de exploitatie van een uitvinding, een model of een merk, is intellectueel eigendomsrecht.
 • Rookverbod in openbare plaatsen en in de horeca
  Sedert 1 januari 2006 mag u niet meer roken in publieke ruimtes en op de werkplaats. Sinds 1 juli 2011 geldt dat evengoed voor alle horecazaken.