Als ondernemer of als zelfstandige moet u op de hoogte zijn van de gangbare marktreglementering en moet u de betreffende wetgeving naleven.