Vlaamse steun

Ondernemingen die tussen 1 oktober en 15 november 2020 of tussen 19 oktober en 15 november 2020 een omzetverlies van minstens 60% lijden, en ondernemingen die door de verstrengde coronamaatregelen opnieuw verplicht moesten sluiten, kunnen nog tot eind dit jaar een beroep doen op het Nieuw Vlaamse Beschermingsmechanisme.

Federale steun

  • Het overbruggingsrecht wordt verdubbeld voor zelfstandigen die de deuren moeten sluiten. Iemand zonder gezinslast krijgt op die manier 2.583 euro. Iemand met kinderen ten laste krijgt 3.226 euro.
    Voor zelfstandigen van wie de zaak niet moet sluiten, maar die wel een belangrijk verlies lijden, wordt het overbruggingsrecht verlengd.
    Lees meer in de VLAIO-subsidiedatabank ((opent in nieuw venster)).
  • De sociale bijdragen (RSZ) worden tijdelijk kwijtgescholden. Lees meer in de VLAIO-subsidiedatabank ((opent in nieuw venster)).
  • De RVA zal een supplement op de eindejaarspremie uitbetalen aan werknemers die lang tijdelijk werkloos zijn geweest. Werknemers die in 2020 minstens 52 dagen tijdelijk werkloos zijn geweest, zullen een toeslag op hun eindejaarspremie krijgen van 10 euro per extra dag tijdelijke werkloosheid (boven op de 52 dagen). Voor wie in aanmerking komt, zal de totale toeslag altijd minimaal 150 euro bedragen.