Er worden verschillende termen door elkaar gebruikt.: 'tijdelijk werkloos', 'economisch werkloos', 'technisch werkloos', 'werkloos door overmacht', ... 'Tijdelijke werkloosheid' is de algemene term.

Afhankelijk van de situatie waarin het bedrijf zich bevindt, bestaan 2 types tijdelijke werkloosheid waarop een bedrijf eventueel een beroep kan doen voor zijn werknemers :

  • tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
  • tijdelijke werkloosheid op grond van economische oorzaken.

Van 13 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020 en van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021 kan alle tijdelijke werkloosheid als gevolg van het coronavirus worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

  • Ook als u als uitzendkracht onder contract staat, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor 'tijdelijke werkloosheid'.
  • Ook voor werknemers die in quarantaine geplaatst moeten worden (bijvoorbeeld na contact met een besmet persoon), kan tijdelijke werkloosheid door overmacht aangevraagd worden.

Hoe uitkering aanvragen als werknemer?

Als werknemer doet u de aanvraag bij een uitbetalingsinstelling naar keuze:

Op de websites van die uitbetalingsinstellingen vindt u meer informatie over het invullen en afleveren van een vereenvoudigde aanvraag tijdelijke werkloosheid via het formulier C3.2-Werknemer-Corona-Vereenvoudigde aanvraag.

  • De uitbetalingsinstelling zal uw dossier samenstellen en indienen bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).
  • Uw uitbetalingsinstelling kan de werkloosheidsuitkering toekennen op basis van uw uitkeringsaanvraag en de aangifte van uw werkgever (zie hieronder) zonder een beslissing van de RVA te moeten afwachten.
  • Uw werkgever is verplicht zo snel mogelijk een aangifte van sociaal risico af te leveren aan uw uitbetalingsinstelling.

Op de website van de RVA vindt u meer informatie over de aanvraag van tijdelijke werkloosheid als werknemer ((opent in nieuw venster)).

Ook uw werkgever moet een aanvraag indienen (zie hieronder). Uw aanvraagdossier is pas volledig als uw aanvraag (werknemer) én de aanvraag van uw werkgever in orde zijn.

Als u niet werkte in een onderneming of sector in moeilijkheden ((opent in nieuw venster)), moest u sinds 1-9-2020 een controlekaart indienen. Vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021 bent u daarvan vrijgesteld.

Hoe uitkering aanvragen als werkgever?

De werkgever kon tot en met 31 augustus 2020 en kan van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021 gebruikmaken van de vereenvoudigde procedure ((opent in nieuw venster)) voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.
Voor 'sectoren in moeilijkheden ((opent in nieuw venster))' (voornamelijk horeca) was de vereenvoudigde procedure verlengd zodat zij ook in september 2020 verder gebruik konden maken van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

U kunt echter ook nog altijd voor de regeling van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken kiezen. Maar in dat geval moet u al de formaliteiten voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken naleven (voorafgaande mededeling van de voorziene werkloosheid, mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag, verplichte werkweek….). Op de website van de RVA vindt u meer informatie over de procedure tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen ((opent in nieuw venster)), een overgangsregeling om over te gaan van 'tijdelijke werkloosheid door overmacht' naar de klassieke tijdelijke werkloosheid en een meer soepele overgangsregeling voor de periode van 1-9-2020 tot en met 31-12-2020.

De werknemer zelf moet ook een aanvraag indienen (zie hierboven). Het dossier is pas volledig als uw aanvraag (werkgever) én de aanvraag van de werknemer in orde zijn.

Tijdelijke werkloosheid door corona en premies

Was u tijdelijk werkloos door de coronamaatregelen? Dan komt u mogelijks ook in aanmerking voor enkele premies van de RVA.

  • Eenmalige eindejaarspremie
  • Eenmalige beschermingspremie

Meer informatie over beide premies ((opent in nieuw venster)) vindt u onderaan op deze webpagina van de RVA.

Veelgestelde vragen