• Stap 1

  Klachtenbehandelaar van de VREG

  • De klachtenbehandelaar stuurt een bevestiging van ontvangst binnen 10 kalenderdagen.
  • De klacht moet binnen 45 kalenderdagen na ontvangst behandeld worden.
  • De dossierbehandelaar zal eerst controleren of het echt om een klacht gaat en of de klacht ontvankelijk is. Een klacht is niet ontvankelijk als:
   • ze betrekking heeft op iets waarvoor eerder al een klacht werd behandeld
   • ze betrekking heeft op feiten van meer dan 1 jaar geleden
   • een georganiseerd administratief beroep nog mogelijk is
   • er al een rechtszaak loopt
   • de klager geen belang kan aantonen.
  • De klachtenbehandelaar respecteert het beroepsgeheim.
  • De betrokken personeelsleden, dossierbehandelaar en ondertekenaar van de briefwisseling kunnen bij het onderzoek geraadpleegd worden.
  • De klachtenbehandelaar kan enkel vragen dat de betrokken personeelsleden de situatie rechtzetten of hun aanpak veranderen.
  • De klachtenbehandelaar zal de betrokken personeelsleden op de hoogte brengen van zijn bevindingen.
 • Stap 2

  Vlaamse Ombudsdienst

  Als u niet tevreden bent over het antwoord dat u kreeg in stap 2, neem dan contact op met de Vlaamse Ombudsdienst.