Gezinsgrootte

De woning moet groot genoeg zijn voor uw gezin. Als u zich inschrijft, bekijkt het SVK samen met u welke woningen voor uw gezin passen.

Komt er een geschikte woning vrij? Dan kunt u in een aantal specifieke gevallen absolute voorrang krijgen. Dit zijn zeer uitzonderlijke situaties die weinig voorkomen.

Uw SVK (opent in nieuw venster)zal u hierover informeren.

Inkomen en woonnood

Een SVK werkt met een puntensysteem, waarbij uw inkomen en woonsituatie het belangrijkste zijn. Hoe benarder uw woonsituatie en hoe lager uw inkomen, hoe meer punten u scoort en hoe groter de kans dat het SVK u een woning aanbiedt.

Het de wegwijs sociale huur(opent in nieuw venster) geeft u een overzicht van de exacte puntenverdeling. De puntenverdeling is in de meeste gevallen ook opgenomen in het Intern Huurreglement van het SVK.

Datum van uw inschrijving

Als 2 of meer kandidaten evenveel punten scoren, dan wordt uw inschrijvingsdatum wel belangrijk. Wie van deze kandidaten al het langst wacht, krijgt de woning het eerst aangeboden.

Wie contacteren?

U kunt een sociaal verhuurkantoor in uw buurt(opent in nieuw venster) contacteren, als u vragen heeft over uw inschrijving, de huurprijs, de toewijzing van een woning of andere zaken.

Wijzigingen vanaf 1 oktober 2023

Vanaf 1 oktober 2023 zal er gewerkt worden met een andere manier van toewijzen bij een sociaal verhuurkantoor. Zo een verhuurkantoor vormt tegen dan, vaak samen met een huisvestingsmaatschappij, om naar ‘een woonmaatschappij’.

U vindt nu al meer info over het traject naar de woonmaatschappijen op de website sociaalwonen.be(opent in nieuw venster).

Over de wijzigingen van oktober 2023 informeren we u hier later ook.