Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een voordeel op basis van verworven rechten aanvragen voor een paramedisch beroep

Een voordeel op basis van verworven rechten aanvragen voor een paramedisch beroep

Als u al technische prestaties en/of handelingen van een paramedisch beroep uitvoert, kon u onder bepaalde voorwaarden een 'voordeel op basis van verworven rechten' aanvragen.

Met dat voordeel mag u de prestaties en de handelingen die u al deed, blijven doen, zonder dat u een erkenning nodig hebt. Dit kan enkel nog voor volgende beroepen:

 • medisch laboratoriumtechnoloog

Voorwaarden

Medisch laboratorium technoloog (MLT)

Voor de nieuwe’ handelingen(opent in nieuw venster) uit artikel 7 van het koninklijk besluit van 17 januari 2019, zal er een erkenning worden afgeleverd op basis van verworven rechten op basis van een bewijs dat de handelingen werden gesteld gedurende minstens drie jaar op 22/02/2019.

Procedure

Als u al over een erkenning als medisch laboratorium technoloog beschikt, mag u de ‘nieuwe’ handelingen uit artikel 7 stellen zonder een bijkomende bekendmaking aan te vragen.

Indien u al over een derogatie of voordeel verworven rechten beschikt, kan bijkomend een voordeel verworven rechten aangevraagd worden (enkel voor de nieuwe handelingen uit artikel 7). De nieuwe handelingen zijn:

 • laboratoriumonderzoeken : het voorbereiden, het uitvoeren en het op punt stellen van onderzoeken in vitro op stalen van menselijke oorsprong :
  • moleculair biologisch onderzoek
  • onderzoek van menselijk lichaamsmateriaal
 • voorbereiding en manipulatie van biologische materialen voor therapeutische doeleinden.

Uit het attest moet blijken dat de persoon gedurende minstens drie jaar op 22/02/2019 één of meerdere van bovenstaande handelingen heeft gesteld, het attest moet ondertekend zijn door een arts, apotheker of licentiaat in de scheikundige wetenschappen.

Het besluit van de derogatie of voordeel blijft bestaan/behouden (alsook het bijhorende visum) en moet dus niet aangepast worden. Een zorgbeoefenaar kan dus beschikken over een derogatie én een voordeel op basis van verworven rechten als medisch laboratoriumtechnoloog.

Doe uw aanvraag voor een voordeel op basis van verworven rechten via het e-loket(opent in nieuw venster) op basis van :

 • een kopie van uw identiteitskaart (recto verso),
 • en bewijs dat u de handelingen uit artikel 7 hebt gesteld gedurende minstens drie jaar op 22/02/2019.

De behandeling van uw aanvraag

 1. Team erkenning gezondheidszorgberoepen (Agentschap Zorg en Gezondheid) controleert of uw aanvraag volledig is. Zo niet, dan dan krijgt u een e-mail en kunt u uw dossier aanvullen.
 2. Is uw dossier volledig, dan gaat het naar de erkenningscommissie van uw beroep of experten in de orthoptie-optometrie. Deze komt regelmatig samen. Zij beoordelen uw dossier en geven een advies of vragen om extra informatie. Het Team erkenning gezondheidszorgberoepen keurt op basis van dat advies uw erkenning goed of af.
 3. U krijgt een e-mail met het advies en de beslissing.
 4. Bent u erkend, dan ontvangt u via e-mail een erkenningsbesluit. Uw erkenning wordt ook kenbaar gemaakt aan de FOD Volksgezondheid. De FOD zal uw visum dan automatisch opsturen per post.
 5. Bij een negatief advies kunt u binnen de 30 dagen na de ontvangst een bezwarennota indienen bij de erkenningscommissie. Het bezwaar moet door u ondertekend en gemotiveerd zijn en per aangetekende brief verstuurd worden naar het Team erkenning gezondheidszorgberoepen.