Voor wie?

Nieuwe eigenaars van energieverslindende woongebouwen (met een EPC-label E of F) zullen verplicht worden om binnen de 5 jaar na overdracht (zoals aankoop, erfpacht,...) de woning grondig energetisch te renoveren tot minimum EPC-label D. Dit moet bewezen worden met een nieuw EPC.

De renovatieverplichting geldt enkel bij een notariële overdracht in volle eigendom, het vestigen van een opstalrecht of het vestigen van een erfpacht. Voor alle andere vormen van overdracht, zoals de overdracht van aandelen of bij erfenis, is de renovatieverplichting niet van toepassing. 

Indien het label niet tijdig behaald wordt, kan een administratieve geldboete opgelegd worden van 500 euro tot 200.000 euro. Er wordt dan een nieuwe termijn opgelegd waarbinnen het label moet behaald worden.

Een EPC laten opstellen

Een energiedeskundige type A kan een label berekenen en een EPC opmaken. Zoek een energiedeskundige in uw buurt, via de energiekaart. ((opent in nieuw venster))

In afwachting kunt u zelf testen hoe goed uw woning scoort, via de online toepassing ‘Test uw EPC’ ((opent in nieuw venster)).

Langetermijnpad na 2023

Label D is een eerste tussenstap.

Label A is het einddoel voor iedere woning of appartement tegen 2050. Het langetermijnpad werd vastgelegd met verstrengingen in 2028, 2035, 2040 en 2045.

Gepland langetermijnpad en te behalen label binnen de 5 jaar na aankoop, bij aankoop vanaf:

 • Stap 1/12028
  • voor woningen: label C
  • voor appartementen: label C
 • Stap 1/12035
  • voor woningen: label B
  • voor appartementen: label C
 • Stap 1/12040
  • voor woningen: label A
  • voor appartementen: label B
 • Stap 1/12045
  • voor woningen: label A
  • voor appartementen: label A
Samenvatting van het langetermijnpad voor woningen, in een schema.

Schema van het langetermijnpad voor eengezinswoningen

Schema van het langetermijnpad voor appartementen

Schema van het langetermijnpad voor appartementen

Financiële steunmaatregelen

Er zijn heel wat maatregelen om financieel te steunen bij de renovatie: