Opzeg van een huurovereenkomst van 3 jaar of minder

 • Een huurovereenkomst van 3 jaar of minder kan door geen enkele partij eenzijdig vervroegd worden opgezegd.
 • Beide partijen kunnen de overeenkomst wel in onderling akkoord opzeggen tegen het einde van de afgesproken korte duurtijd (3 jaar of minder), met een opzegtermijn van 3 maanden.
 • Ongeacht de datum van opzeg: het contract eindigt hoe dan ook pas op het einde van de afgesproken huurtijd van 3 jaar of minder.

Aangezien laattijdige opzeg resulteert in een stilzwijgende verlenging tot 9 jaar, verstuurt u de opzeg het best tijdig per aangetekende brief (3 maanden + een of meerdere weken voor het einde van de huur).

Opzeg van een huurovereenkomst van 9 jaar

Zowel huurder als verhuurder kunnen de overeenkomst op eender welk tijdstip eenzijdig opzeggen. Dat geldt ook voor contracten van 3 jaar of minder die stilzwijgend worden verlengd.

Opzeg door de huurder

 • De huurder kan altijd (best schriftelijk) met de verhuurder overeenkomen om de overeenkomst in onderling akkoord te beëindigen.
 • De huurder kan een huurovereenkomst van 9 jaar op ieder tijdstip beëindigen door eenvoudig een opzeg te geven.
 • Hij moet een opzegtermijn van 3 maanden in acht nemen. Dit betekent dat de huur na de opzeg nog 3 maanden verder loopt en de huurder dus nog 3 maanden huur moet betalen, ongeacht of hij daar gedurende die maanden blijft wonen of niet.

Als de huurder de huurovereenkomst beëindigt tijdens de eerste driejarige periode, heeft de verhuurder recht op een opzegvergoeding van 3, 2 of 1 maand huur naargelang het contract een einde neemt in het eerste, tweede of derde jaar. De vergoeding wordt verrekend bij de vrijgave van de huurwaarborg op het einde van de huur.

Opzeg door de verhuurder

 • De verhuurder kan een huurovereenkomst van 9 jaar vroegtijdig beëindigen met een opzeggingstermijn van 6 maanden, bijvoorbeeld om er zelf te gaan wonen, naar aanleiding van verbouwingen of zelfs zonder motief.
 • De huurder kan wel een tegen-opzeg geven met een opzegtermijn van 1 maand, zonder opzegvergoeding, ook al gebeurt dit tijdens de eerste 3 jaar van zijn contract.

Als de verhuurder de overeenkomst beëindigt om om er zelf te gaan wonen of om er familieleden (van de verhuurder of dienst echtgenoot) te laten wonen (afstammelingen, aangenomen kinderen, bloedverwanten in de opgaande lijn en bloedverwanten in de zijlijn tot de derde graad), moet hij aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De opzegging vermeldt de identiteit van de persoon die het goed zal betrekken en de band van verwantschap met de verhuurder. De huurder kan vragen aan de verhuurder dat het bewijs van de verwantschap wordt voorgelegd.
 • De verhuurder of de familieleden zijn verplicht om er binnen het jaar te gaan wonen en moeten daar gedurende minstens 2 jaar effectief verblijven.

Wanneer de voorwaarden niet worden nageleefd, riskeert de verhuurder aan de huurder een schadevergoeding van 18 maanden huur te moeten betalen.

Opzeg van levenslange huurovereenkomsten

De verhuurder kan de huurovereenkomst alleen voortijdig beëindigen als dat in de overeenkomst wordt bepaald.

De huurder mag de overeenkomst voortijdig opzeggen:

 • met een opzeggingstermijn van 3 maanden
 • met een opzeggingsvergoeding als de huurder in de eerste 3 jaar opzegt.

Lees de huurovereenkomst na

In het huurcontract vindt u de afspraken terug die u met de verhuurder hebt gemaakt met betrekking tot het einde van de huurperiode. Zo weet u wat u voor uw vertrek zeker nog moet nakijken (bv. herstelling van eventuele schade, onderhoud van de centrale verwarming) en of alles in orde is voor teruggave van de huurwaarborg.

Maak ook een planning op voor de verhuis. Zo bent u zeker dat u de woning tijdig verlaat en in de oorspronkelijke staat.

Veelgestelde vragen

 • Laatst gewijzigd op 20 september 2019