Gedaan met laden. U bevindt zich op: Eisen voor nieuwe verwarmingstoestellen

Eisen voor nieuwe verwarmingstoestellen

De Europese Ecodesign-verordening van 2015 verhoogde de minimumvereisten voor nieuwe verwarmingstoestellen.

De Vlaamse regering heeft aangekondigd dat vanaf 2021 geen stookolieketels meer toegelaten zullen worden bij nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties (via de epb-regelgeving). Een algemeen verbod op de verkoop van stookolieketels komt er dus niet vanaf 2021.

Ecodesign-eisen voor nieuwe verwarmingstoestellen

Vervanging van oude verwarmingsketels is niet verplicht. Maar als een oud verwarmingstoestel wordt vervangen, dan moet het nieuwe toestel voldoen aan de minimumvereisten ((opent in nieuw venster)). In de meeste gevallen zal er een condensatieketel geplaatst moeten worden. Men kan ook voor andere milieuvriendelijke technologieën kiezen: warmtepomp, zonneboiler, micro-WKK, ....

  • Een gewone hoogrendementsverwarmingsketel zal meestal niet meer voldoen aan die minimumvereisten. Een condensatieketel zal wel voldoen aan de minimumvereisten. 'Beschermde afnemers' komen in aanmerking voor de Premie van de netbeheerder voor een condensatieketel.
  • Sinds 26 september 2018 werden de eisen opnieuw strenger ((opent in nieuw venster)) voor o.a. verwarmingsketels. Nieuwe cv-ketels die vanaf dan op de markt komen, moeten nog minder NOx uitstoten. Daardoor zullen er geen of nog weinig 'B1-ketels' te koop zijn die voldoen aan die strengere eisen. Die B1-ketels worden nog regelmatig in appartementen gebruikt met gemeenschappelijke schouwen (of shuntschouwen). Als er 1 ketel op een gemeenschappelijke schouw vervangen moeten worden, wordt aangeraden om de schouw aan te passen en over te schakelen en over te schakelen op een condenserende ketel (of een lagetemperatuurketel die nog aan de eisen voldoet).
    Op energiesparen.be vindt u meer details over de toepassing van de minimumeisen in appartementsgebouwen ((opent in nieuw venster)). Bijvoorbeeld: Wat in geval van een gemeenschappelijke schoorsteen of rookgasafvoerkanaal? Moeten alle eigenaars tegelijk overschakelen op een condensatieketel?

Zolang uw cv-ketel niet defect is, mag uw oude cv-ketel in gebruik blijven, op voorwaarde dat uw installatie in Vlaanderen ook voldoet aan de verplichtingen voor keuring en onderhoud van de verwarmingsinstallatie.

Energielabel

Nieuwe verwarmingstoestellen hebben ook een energielabel ((opent in nieuw venster)):

  • Het productlabel ((opent in nieuw venster)) loopt van 'A++' tot 'G'. Ketels en combiketels op gas of stookolie moeten een energie-efficiëntie hebben van minstens 86%, wat overeenkomt met een B-label. A++-toestellen hebben het hoogste rendement.
  • Het pakketlabel ((opent in nieuw venster))wordt gebruikt als meerdere producten worden gecombineerd, bijv.
    • een condensatieketel in combinatie met een temperatuurregelaar
    • of een condensatieketel in combinatie met een zonneboiler.