Maatregelen van de Vlaamse regering

De Vlaamse regering nam meerdere maatregelen naar aanleiding van de hoge energiefacturen, onder meer de onderstaande.

 • Aanpassingen in het Groeipakket. Gezinnen met een sociale toeslag in hun Groeipakket krijgen 2 keer een extra premie van 100 per kind uitbetaald (eind november 2022 én in mei 2023)(opent in nieuw venster).

 • Aanpassingen in de Jobbonus: In 2022 werd er 100 euro bij het bedrag van de jobbonus geteld. Dat was een eenmalige verhoging. U kon dus eenmalig een jobbonus van maximaal 700 euro ontvangen (in plaats van 600 euro).

 • Een tijdelijke dak- en zoldervloerisolatiepremie voor doe-het-zelvers.
  De premie zal 6 euro per m² zijn. De R-waarde van het materiaal moet minstens 4,5 zijn. Voor aankoopfacturen tussen 1-7-2022 en 30-4-2023. U kunt de premie aanvragen via Fluvius. ‘Beschermde afnemers’ en klanten met uitsluitend nachttarief krijgen een verhoogde premie.

 • Mijn VerbouwPremie: de doelgroep met de laagste inkomensgrens wordt uitgebreid. De inkomensgrens tussen de laagste en de middelste inkomenscategorie wijzigde voor aanvragen van Mijn VerbouwPremie sinds 2023. De inkomensgrenzen voor de laagste inkomenscategorie werden verhoogd met 10%. Voor meer info, zie: Wie kan Mijn Verbouwpremie aanvragen (Eigenaar-bewoner per inkomenscategorie).

 • Versoepeling van de voorwaarden van Mijn VerbouwLening: u kunt de lening nu ook aanvragen als u nog niet gedomicilieerd bent in de woning waarvoor u de lening aanvraagt. U moet er wel binnen de 36 maand gedomicilieerd zijn. Meer informatie, zie: Mijn Verbouwlening. Mijn VerbouwLening is een voordelige lening voor investeringen om de energetische- en woonkwaliteit van de woning te verbeteren.

 • Betalingsuitstel voor bijzondere sociale leningen(opent in nieuw venster): De kredietgever kan aan de ontlener van een bijzondere sociale lening, die wegens de hoge energiekosten betalingsmoeilijkheden ondervindt, een betalingsuitstel van 6 maanden toestaan dat verlengd kan worden met 3 maanden. De interesten tijdens de periode van het betalingsuitstel zijn niet verschuldigd en de looptijd van de lening wordt verlengd met het aantal maanden van betalingsuitstel. Ook voor de huurwaarborglening(opent in nieuw venster) kan de kredietgever een periode van betalingsuitstel toestaan voor een periode van 6 maanden, verlengbaar met 3 maanden.

 • Uitbreiding van de doelgroep die in aanmerking komt voor een gratis energiescan.

  • Via het Energiehuis: iedereen met een inkomen dat binnen de laagste inkomenscategorie van de Mijn Verbouwpremie valt.

  • Via het OCMW: op basis van een doorverwijzing van een OCMW-medewerker.

 • Verlenging van de periode waarin het voor de netbeheerders verboden is om huishoudens af te sluiten van de energielevering: Tussen 1 november 2022 en 30 april 2023 mocht de netbeheerder niemand afsluiten of de minimale levering voor elektriciteit uitschakelen.
 • Verhoging van het noodkrediet voor klanten bij de netbeheerder.
 • Een minimale levering voor klanten bij de netbeheerder die elektrisch verwarmen en exclusief nachttarief hebben.
  Voor meer uitleg, zie: Wat als u uw factuur voor elektriciteit en aardgas niet betaalt?

 • De indexering van de huurprijzen wordt beperkt voor zeer slecht geïsoleerde huurwoningen.

 • Bij het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen worden de forfaitaire tegemoetkoming en de eerste tegemoetkoming tijdelijk verhoogd.

Maatregelen voor bedrijven

Maatregelen van de federale regering

De federale regering nam reeds onderstaande maatregelen naar aanleiding van de hoge energiefacturen. Voor meer info over deze federale maatregelen kunt u terecht bij het contactcenter van de FOD Economie.

 • Er kwam een verlaging van de btw op elektriciteit van 21% naar 6%. Dit is te zien op de voorschotfacturen sinds april 2022. Sinds april 2023 blijft de btw op 6%, maar wordt er wel een accijns geheven.
 • Er kwam een verlaging van de btw op aardgas van 21% naar 6%. De btw-verlaging voor gas is er sinds 1 juli 2022 ook voor appartementsgebouwen, woonzorgcentra, ziekenhuizen en andere gebouwen en plaatsen met collectieve verwarmingsinstallaties. Sinds april 2023 blijft de btw op 6%, maar wordt er wel een accijns geheven.
 • Het tijdelijk recht op het sociaal tarief (voor gas en/of elektriciteit) voor wie recht heeft op verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen loopt nog (verlengd) tot 30 juni 2023. Het tijdelijk recht stopt dus vanaf 1 juli 2023. Energieleveranciers zullen aan de doelgroep ter vervanging wel het goedkoopste tarief moeten aanbieden. Meer informatie over dit tijdelijk recht, zie: Sociaal tarief voor energie voor personen met een verhoogde tegemoetkoming (FOD Economie)(opent in nieuw venster).
  De federale regering kondigde ook aan dat op termijn het systeem van het sociaal tarief hervormd wordt. Meer info volgt.
 • Basispakket voor gas
  Wie een variabel energiecontract heeft (of een vast contract afgesloten of hernieuwd heeft na 1 oktober 2021) krijgt een korting op de gasfactuur

  • voor november en december 2022 van 135 euro per maand (als aan de voorwaarden voldaan was op 30-9-2022). Werd dit eerste basispakket niet automatisch in mindering gebracht of niet op uw rekening gestort vóór 18-1-2023? Dan kon u tot en met 30 april 2023 deze basispakketten online, met e-mail of via de post aanvragen.

  • voor januari, februari en maart 2023 van 135 euro per maand (als aan de voorwaarden voldaan was op 31-12-2022). Die bedragen worden afgetrokken van de voorschot- of afrekeningsfacturen of worden direct op een bankrekening gestort (ten vroegste vanaf eind februari 2023). Werd dit tweede basispakket niet automatisch in mindering gebracht of niet op uw rekening gestort uiterlijk op 18 april 2023? Dan kunt u tot en met 31 juli 2023 dit basispakket online, met e-mail of via de post aanvragen.
  • Het basispakket geldt niet voor wie al recht op een sociaal tarief heeft.
  • Voor meer info, zie: Basispakket voor gas (FOD Economie)(opent in nieuw venster).
 • Basispakket voor elektriciteit
  Wie een variabel energiecontract heeft (of een vast contract afgesloten of hernieuwd heeft na 1 oktober 2021) krijgt een korting op de elektriciteitsfactuur
  • voor november en december 2022 van 61 euro per maand (als aan de voorwaarden voldaan was op 30-9-2022). Werd dit eerste basispakket niet automatisch in mindering gebracht of niet op uw rekening gestort vóór 18-1-2023? Dan kon u tot en met 30 april 2023 deze basispakketten online, met e-mail of via de post aanvragen
  • voor januari, februari en maart 2023 van 61 euro per maand (als aan de voorwaarden voldaan was op 31-12-2022). Die bedragen worden afgetrokken van de voorschot- of afrekeningsfacturen of worden direct op een bankrekening gestort (ten vroegste vanaf eind februari 2023). Werd dit tweede basispakket niet automatisch in mindering gebracht of niet op uw rekening gestort uiterlijk op 18 april 2023? Dan kunt u tot en met 31 juli 2023 dit basispakket online, met e-mail of via de post aanvragen.
  • Het basispakket geldt niet voor wie al recht op een sociaal tarief heeft.

  • Voor meer info, zie: Basispakket voor elektriciteit (FOD Economie)(opent in nieuw venster).

 • Premie van 250 euro voor wie de hoofdwoning met pellets in bulk verwarmt (FOD Economie)(opent in nieuw venster). De premie kon online of op papier aangevraagd worden tot en met 30 april 2023.

 • Er is een eenmalige ‘stookoliecheque’ van 300 euro (per adres) voor gebruikers van stookolie (mazout) en propaan in bulk. Die kon online of op papier aangevraagd worden tot en met 30 april 2023.
  Meer info: Toekenning van een toelage voor gezinnen die met huisbrandolie of propaan in bulk verwarmen (FOD Economie)(opent in nieuw venster).

 • Eerder was al beslist dat iedereen die recht heeft op het sociaal tarief automatisch een eenmalig forfait van 80 euro (‘winterkorting’) kreeg. Meer informatie: Eenmalig forfait van 80 euro voor personen die recht hebben op het sociaal tarief voor elektriciteit (FOD Economie)(opent in nieuw venster).

 • Er was een ‘federale verwarmingspremie van 100 euro’ per elektriciteitsaansluiting. Deze premie werd bij de aankondiging ook ‘energiecheque’ genoemd. Die federale verwarmingspremie werd automatisch verrekend in uw energiefactuur of op uw bankrekening gestort. Meer informatie: Verwarmingspremie van 100 euro (FOD Economie)(opent in nieuw venster).

Voor meer info over deze federale maatregelen kunt u terecht bij het contactcenter van de FOD Economie.

Stijgende energiekost

De energiefactuur bestaat uit 3 grote delen: de energiekost, de nettarieven en een aantal heffingen. De prijsstijgingen beïnvloeden enkel het deel ‘energiekost’ rechtstreeks.

Veranderen van energiecontract of energieleverancier?

 • Hebt u een vast contract en loopt uw contract af? Dan vergelijkt u best het huidige aanbod aan contracten via de V-test®.
 • Hebt u een vast contract met prijzen die laag of lager zijn dan de huidige hoge eenheidsprijzen en uw contract loopt nog niet af? Dan verandert u het best niet. Met de CREG-scan kunt u zien hoe uw huidig contract zich verhoudt tot de actuele markt.
 • Hebt u een variabel contract dat afloopt? Dan vergelijkt u best het huidige aanbod aan contracten via de V-test®.

Of u kiest voor een variabel of vast contract is een persoonlijke keuze. Vergelijk het met een lening aan een vaste of variabele rentevoet. Via de V-test van de VREG kunt u nagaan welk contract voor u interessant kan zijn.

Let wel op met de jaarlijkse vergoeding. Sommige leveranciers rekenen die administratieve kost ineens voor een volledig jaar aan, ook al bent u nog geen jaar klant. Meer weten daarover? U vindt de info in de V-test®, bij ‘Toelichting mogelijke voorwaarden’ onder de resultatentabel(len).