Felle stijging energieprijzen

Op de groothandelsmarkten zijn de prijzen voor elektriciteit en aardgas enorm gestegen. Energieleveranciers rekenen die hogere prijzen door aan wie een variabel energiecontract heeft of een nieuw energiecontract afsluit. De hogere prijzen zijn er niet enkel in België en Vlaanderen, maar in heel Europa.

Maatregelen van de Vlaamse regering

De Vlaamse regering nam de onderstaande maatregelen naar aanleiding van de hoge energiefacturen, onder meer:

 • Aanpassingen in het Groeipakket. Gezinnen met een sociale toeslag in hun Groeipakket krijgen 2 keer een extra premie van 100 per kind uitbetaald (eind november 2022 én in mei 2023)(opent in nieuw venster).

 • Aanpassingen in de Jobbonus: In 2022 wordt er 100 euro bij het bedrag van de jobbonus geteld. Dat is een eenmalige verhoging. U kunt dus eenmalig een jobbonus van maximaal 700 euro ontvangen (in plaats van 600 euro).

 • Een tijdelijke dak- en zoldervloerisolatiepremie voor doe-het-zelvers.
  De premie zal 6 euro per m² zijn. De R-waarde van het materiaal moet minstens 4,5 zijn. Voor aankoopfacturen tussen 1-7-2022 en 30-4-2023. U kunt de premie aanvragen via Fluvius. ‘Beschermde afnemers’ en klanten met uitsluitend nachttarief krijgen een verhoogde premie.

 • Mijn VerbouwPremie: de doelgroep met de laagste inkomensgrens wordt uitgebreid. De inkomensgrens tussen de laagste en de middelste inkomenscategorie zal wijzigen voor aanvragen van Mijn VerbouwPremie vanaf 2023. De inkomensgrenzen voor de laagste inkomenscategorie zullen worden verhoogd met 10%. Voor meer info, zie: Wie kan Mijn Verbouwpremie aanvragen? Doelgroepen (klik op Eigenaar-bewoner per inkomenscategorie).

 • Versoepeling van de voorwaarden van Mijn VerbouwLening: u kunt de lening nu ook aanvragen als u nog niet gedomicilieerd bent in de woning waarvoor u de lening aanvraagt. U moet er wel binnen de 36 maand gedomicilieerd zijn. Meer informatie, zie: Mijn Verbouwlening. Mijn VerbouwLening is een renteloze lening voor investeringen om de energetische- en woonkwaliteit van de woning te verbeteren.

 • Betalingsuitstel voor bijzondere sociale leningen(opent in nieuw venster): De kredietgever kan aan de ontlener van een bijzondere sociale lening, die wegens de hoge energiekosten betalingsmoeilijkheden ondervindt, een betalingsuitstel van 6 maanden toestaan dat verlengd kan worden met 3 maanden. De interesten tijdens de periode van het betalingsuitstel zijn niet verschuldigd en de looptijd van de lening wordt verlengd met het aantal maanden van betalingsuitstel. Ook voor de huurwaarborglening(opent in nieuw venster) kan de kredietgever een periode van betalingsuitstel toestaan voor een periode van 6 maanden, verlengbaar met 3 maanden.

 • Uitbreiding van de doelgroep die in aanmerking komt voor een gratis energiescan.

  • Via het Energiehuis: iedereen met een inkomen dat binnen de laagste inkomenscategorie van de Mijn Verbouwpremie valt.

  • Via het OCMW: op basis van een doorverwijzing van een OCMW-medewerker.

 • Verlenging van de periode waarin het voor de netbeheerders verboden is om huishoudens af te sluiten van de energielevering: Tussen 1 november 2022 en 30 april 2023 mag de netbeheerder niemand afsluiten of de minimale levering voor elektriciteit uitschakelen.
 • Verhoging van het noodkrediet voor klanten bij de netbeheerder.
 • Een minimale levering voor klanten bij de netbeheerder die elektrisch verwarmen en exclusief nachttarief hebben.
  Voor meer uitleg, zie: Wat als u uw factuur voor elektriciteit en aardgas niet betaalt?

 • De indexering van de huurprijzen wordt beperkt voor zeer slecht geïsoleerde huurwoningen.

 • Bij het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen worden de forfaitaire tegemoetkoming en de eerste tegemoetkoming tijdelijk verhoogd.

Maatregelen voor bedrijven

Maatregelen van de federale regering

De federale regering nam reeds onderstaande maatregelen naar aanleiding van de hoge energiefacturen:

 • De federale regering kondigde het Basispakket Energie aan. Wie een variabel energiecontract heeft (of een vast contract afgesloten of hernieuwd na 1 oktober 2021) krijgt in november en december 2022 elke maand een korting op de gasfactuur (135 euro per maand) en op de elektriciteitsfactuur (61 euro per maand). Werd het basispakket niet automatisch in mindering gebracht of niet op uw rekening gestort vóór 18-1-2023? Dan kunt u nog tot en met 30 april 2023 deze basispakketten online of per post aanvragen.
  Dit basispakket geldt niet voor wie al recht op een sociaal tarief heeft.
  Voor meer info, zie:

 • Er is een eenmalige ‘stookoliecheque’ van 300 euro (per adres) voor gebruikers van stookolie (mazout) en propaan in bulk. Die kan online of op papier aangevraagd worden. Op 16-9-2022 besliste de federale regering om de stookoliecheque (voordien aangekondigd als premie van 225 euro) te verhogen naar 300 euro. Wie de 225 euro al gekregen heeft, zal automatisch het saldo van 75 euro op de rekening gestort krijgen.
  Meer info: Toekenning van een toelage voor gezinnen die met huisbrandolie of propaan in bulk verwarmen (FOD Economie)(opent in nieuw venster).

 • Verlenging tot 31 maart 2023 van het tijdelijk recht op sociaal tarief (voor gas en/of elektriciteit) voor wie recht heeft op verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen.
  Eerder was al beslist dat iedereen die recht heeft op het sociaal tarief automatisch een eenmalig forfait van 80 euro (‘winterkorting’) krijgt. Meer informatie: Eenmalig forfait van 80 euro voor personen die recht hebben op het sociaal tarief voor elektriciteit (FOD Economie)(opent in nieuw venster).

 • Er is een ‘federale verwarmingspremie van 100 euro’ per elektriciteitsaansluiting. Deze premie werd bij de aankondiging ook ‘energiecheque’ genoemd. De federale verwarmingspremie zal automatisch verrekend worden in uw energiefactuur. U kunt online nakijken of u recht hebt op de premie.
  Meer informatie: Verwarmingspremie van 100 euro (FOD Economie)(opent in nieuw venster).

 • Er komt ook een eenmalige crisispremie (250 euro) voor wie uitsluitend met pellets verwarmt. Deze premie kan momenteel nog niet aangevraagd worden. Meer info volgt.

 • Er geldt een verlaging van de btw op elektriciteit van 21% naar 6%. Dit is te zien op de voorschotfacturen sinds april 2022. De verlaging voor de maand maart 2022 wordt verrekend op de jaarlijkse verbruiksfactuur.
  Er geldt een verlaging van de btw op aardgas van 21% naar 6%. De btw-verlaging voor gas is er sinds 1 juli 2022 ook voor appartementsgebouwen, woonzorgcentra, ziekenhuizen en andere gebouwen en plaatsen met collectieve verwarmingsinstallaties.

Voor meer info over deze federale maatregelen kunt u terecht bij het contactcenter van de FOD Economie.

Stijgende energiekost

De energiefactuur bestaat uit 3 grote delen: de energiekost, de nettarieven en een aantal heffingen. De prijsstijgingen beïnvloeden enkel het deel ‘energiekost’ rechtstreeks. In augustus 2021 is het deel ‘energiekost’ in Vlaanderen ruim 40% van de elektriciteitsfactuur. Voor aardgas is dat ongeveer 60% van de aardgasfactuur.

Veranderen van energiecontract of energieleverancier?

 • Hebt u een vast contract en loopt uw contract af? Dan vergelijkt u best het huidige aanbod aan contracten via de V-test®.
 • Hebt u een vast contract met prijzen die laag of lager zijn dan de huidige hoge eenheidsprijzen en uw contract loopt nog niet af? Dan verandert u het best niet. Met de CREG-scan kunt u zien hoe uw huidig contract zich verhoudt tot de actuele markt.
 • Hebt u een variabel contract dat afloopt? Dan vergelijkt u best het huidige aanbod aan contracten via de V-test®.

Of u kiest voor een variabel of vast contract is een persoonlijke keuze. Vergelijk het met een lening aan een vaste of variabele rentevoet. Via de V-test van de VREG kunt u nagaan welk contract voor u interessant kan zijn.

Let wel op met de jaarlijkse vergoeding. Sommige leveranciers rekenen die administratieve kost ineens voor een volledig jaar aan, ook al bent u nog geen jaar klant. Meer weten daarover? U vindt de info in de V-test®, bij ‘Toelichting mogelijke voorwaarden’ onder de resultatentabel(len).

Veelgestelde vragen