Wat is de bijdrage energiefonds?

Vanaf heffingsjaar 2018 wordt een maandelijkse heffing vastgesteld per afnamepunt in het Vlaamse Gewest:

 • 1° op het elektriciteitsdistributienet;
 • 2° op het plaatselijk vervoersnet van elektriciteit;
 • 3° op een gesloten distributienet van elektriciteit;
 • 4° op het transmissienet.

Voor elke aparte aansluiting op het elektriciteitsnet (= afnamepunt) is de bijdrage afzonderlijk verschuldigd. Het Energiedecreet omschrijft een afnamepunt als het punt waar elektriciteit van het net wordt afgenomen en verbruikt. Concreet komt elk afnamepunt overeen met één EAN-nummer. De bijdrage wordt voor elk afnamepunt apart berekend en aangerekend.

Waarvoor dient het energiefonds?

De Vlaamse Regering mag het energiefonds (opent in nieuw venster) overeenkomstig het Energiedecreet gebruiken voor de uitvoering van haar energiebeleid, in het bijzonder voor de financiering van:

 • de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG),
 • de openbaredienstverplichtingen inzake energie
 • het sociaal energiebeleid
 • het beleid inzake het rationeel energiegebruik
 • het beleid inzake warmte-krachtkoppeling
 • het beleid inzake de hernieuwbare energiebronnen
 • energiegerelateerde kosten van de Vlaamse overheid

Wie moet de bijdrage energiefonds betalen?

De heffing op de afnamepunten op het elektriciteitsdistributienet, het plaatselijk vervoersnet van elektriciteit,  een gesloten distributienet van elektriciteit en het transmissienet is verschuldigd door elke afnemer die in de loop van het heffingsjaar volgens het toegangsregister titularis was van een afnamepunt.

Het geheel van afnamepunten van een gesloten distributienet en van een gesloten industrieel net wordt echter als één afnamepunt beschouwd. De heffing is in dat geval verschuldigd door de afnemer die volgens het toegangsregister titularis was van het afnamepunt op het transmissienet, het plaatselijk vervoersnet van elektriciteit, het elektriciteitsdistributienet.

Hoe wordt de bijdrage energiefonds aangerekend?

De heffing op de afnamepunten elektriciteit wordt door de toegangshouder aangerekend op de afrekenings- en slotfacturen. Op de elektriciteitsfacturen wordt de heffing opgenomen onder de naam “Bijdrage Energiefonds”.