De test vergelijkt het aanbod van alle leveranciers van elektriciteit en aardgas in Vlaanderen op maat van uw behoeften en geeft een correcte indicatie van de prijs die u bij de verschillende leveranciers zult moeten betalen. Informatief wordt ook steeds het percentage groene stroom per aanbod meegegeven. Groene contracten zijn niet duurder dan contracten voor grijze stroom.

Hebt u geen idee van uw verbruik, bijvoorbeeld omdat u verhuist naar een nieuwe woning? Dan maakt de VREG een V-test® op basis van een gemiddeld energieverbruik. Ook als u nu pas overstapt naar aardgas kunt u via de V-test® een indicatie verkrijgen van de hoogte van uw aardgasfactuur. Voor die berekening wordt dan uitgegaan van een normaal verbruik.

Sinds 2021 toont V-test® ook

  • dynamische contracten ((opent in nieuw venster)) voor elektriciteit en voor wie een digitale meter heeft (contracten waarvan de prijs per tijdseenheid/tijdsblokken kan variëren, bijv. een hogere prijs van 7 tot 10 uur en van 17 tot 21 uur).
  • terugleveringscontracten (contracten waarbij de klant een vergoeding krijgt voor geïnjecteerde elektriciteit). Deze staan in een aparte tab in de resultaatspagina en zijn interessant voor gebruikers die een digitale meter hebben. Via een berekeningsmodule ((opent in nieuw venster)) kan een berekening gemaakt worden van de totale geschatte jaarfactuur voor de combinatie van een afnamecontract en terugleveringscontract. Hoeveel zal u met andere woorden per jaar zal betalen als u elektriciteit koopt én verkoopt?

Bedrijven

Deze vergelijkingstest ook uitgevoerd worden voor bedrijven. U vinkt aan of u een gezin of een bedrijf bent. Deze test kan uitgevoerd worden voor een jaarlijks elektriciteitsverbruik beperkt tot 59.999 kWh en aardgasverbruik tot 149.999 kWh. Heeft uw bedrijf een hoger verbruik? Neem dan contact op met verschillende leveranciers en vraag offertes op.

Wat kan niet?

  • Uw prijs kan niet exact worden voorspeld. Uw verbruik kan hoger of lager zijn en afhankelijk van uw contract worden sommige of alle prijsonderdelen aangepast bij een prijsverhoging of prijsverlaging.
  • U kunt geen vergelijking maken voor leegstandstarieven. Deze tarieven verschillen van leverancier tot leverancier. Meestal gaat het om een contract met een laag voorschotbedrag. Voor een prijsinschatting neemt u best contact op met een aantal leveranciers van uw keuze.
  • Uw huidige eindafrekening kunt u niet via deze test narekenen. De V-test® zegt niets over het verleden.
  • U kunt geen V-test® uitvoeren voor een elektriciteitsverbruik van meer dan 60.000 kWh en een aardgasverbruik van meer dan 150.000 kWh.

Met de servicecheck kunt u ook de kwaliteit van dienstverlening van verschillende leveranciers vergelijken.

Publicaties

Veelgestelde vragen