Voorwaarden

  • De EPC-plicht geldt alleen voor niet-residentiële gebouwen tot maximaal 500 m².
  • Wie zijn horeca- of handelszaak, kantoor, praktijk, B&B, ... verkoopt of verhuurt, moet vanaf 2020 over een geldig EPC beschikken. Er zijn enkele uitzonderingen.
  • Bovendien moeten een aantal elementen uit het EPC vermeld worden in advertenties of bekendmakingen waarin het pand te koop of te huur wordt aangeboden. De advertentieplicht geldt voor eigenaars, maar evenzeer voor makelaars, notarissen, ... 

Procedure

Een EPC voor een klein niet-residentieel gebouw zal opgemaakt kunnen worden

  • door een energiedeskundige type A
  • vanaf 2020.