De uiterste termijn voor het indienen van een EPB-aangifte wordt in bepaalde dossiers opgeschort gedurende de periode van een noodsituatie (120 dagen). 

Er zijn twee perioden waarvoor de civiele noodsituatie is uitgeroepen:

  • van 20 maart 2020 tot en met 17 juli 2020
  • van 30 oktober 2020 tot en met 4 juni 2021

Dossiers waarvoor de indientermijn lopende is gedurende de twee noodsituaties, worden in totaal opgeschort met 337 dagen.

Het VEA stemt haar handhaving op de tijdige indiening van een EPB-aangifte uiteraard af op deze beslissingen.

Voor EPB-aangiften die uiterlijk op 19 maart 2020 ingediend moesten worden, geldt de indientermijn uit het Energiedecreet.

Als er voldoende informatie is om de EPB-aangifte gedurende deze periode waarheidsgetrouw op te stellen, dan is het wel nog altijd mogelijk om de EPB-aangifte in te dienen.