Het E-peil is ingevoerd in 2006. Via het E-peil kunt u de energieprestaties van gebouwen vergelijken: het E-peil drukt in één getal uit wat de isolatiegraad van het gebouw is en hoe energiezuinig de geplaatste technieken zijn.

Sinds 2006 legt EPB een maximaal E-peil op, de ‘E-peileis’ genoemd. Voor bouwprojecten die niet voldoen aan de eis op het minimumaandeel hernieuwbare energie, verstrengt het maximale E-peil met 10%. Op die manier kan een gebouw waarin het niet haalbaar is om hernieuwbare energie in te zetten, toch voldoen.

Er is een verstrengingspad ingevoerd om voor woongebouwen van maximaal E-peil E100 in 2006 te komen op E-peil E30 (BEN - bijna-energieneutraal) in 2021, de doelstelling van Europa.