Het EPC-bouw voor woongebouwen in een nieuw kleedje

Voor bouwprojecten waarvoor een E-peileis geldt (dus nieuwbouw of gelijkaardige werken en ingrijpende energetische renovaties), stelt de EPB-verslaggever een energieprestatiecertificaat of EPC-bouw op, als een onderdeel van de EPB-aangifte.

Voor bouwprojecten waarvoor geen E-peileis geldt, bijvoorbeeld een verbouwing, wordt geen EPC-bouw opgemaakt.

Het EPC-bouw heeft een nieuwe lay-out: het kreeg de vormgeving van het EPC voor bestaande bouw.

De nieuwe lay-out verschijnt voor alle woongebouwen waarvoor een E-peileis geldt (dus voor nieuwbouw of gelijkaardige werken en ingrijpende energetische renovaties), waarvoor u vanaf 1 januari 2020 een EPB-aangifte indient.

Op het EPC-bouw prijkt, naast het E-peil, nu ook een energielabel. Het label van een nieuwbouwwoning kan daarmee vergeleken worden met het label van een bestaande woning.

Scoort de woning E60 of lager, dan spreken we van label A. E60 komt in de meeste gevallen immers overeen met een primair verbruik van 100 kWh/m² per jaar, de maximumwaarde voor een label A bij bestaande woongebouwen.

Op de tweede pagina kunt u zien aan welke EPB-eisen het woongebouw wel en niet voldoet. Daar is ook een nieuw veld ‘referentie-eis primair energieverbruik’ toegevoegd, uitgedrukt in kWh/m². Dat is het primair energieverbruik dat overeenstemt met het eisenniveau voor de woning. Per geometrie levert dit een verschillende waarde op. De Europese Commissie verplicht deze vermelding om de eisenniveaus binnen Europa beter te kunnen vergelijken.

Het energielabel in de EPB-software

In de EPB-software staat het energielabel (ook energieklasse genoemd) op het tabblad Resultaten en rechts in het kleine resultatenblad.