Termijn voor indienen EPB-aangifte tijdelijk opgeschort

De uiterste termijn voor het indienen van een EPB-aangifte wordt in bepaalde dossiers opgeschort gedurende de periode van een noodsituatie. 

Er zijn 2 perioden waarvoor de civiele noodsituatie is uitgeroepen:

 1. van 20 maart 2020 tot en met 17 juli 2020 (= 120 dagen)
 2. van 30 oktober 2020 tot en met 4 juni 2021 (= 217 dagen).

U kunt de bovenstaande schematische voorstelling ook downloaden: EPB-indientermijnen(PDF bestand opent in nieuw venster).

 • Dossiers waarvoor de indientermijn lopende is gedurende de twee noodsituaties, worden in totaal opgeschort met 337 dagen.
 • Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) stemt haar handhaving op de tijdige indiening van een EPB-aangifte uiteraard af op deze beslissingen.
 • Beschikt u over voldoende informatie om de EPB-aangifte gedurende deze periode waarheidsgetrouw op te stellen, en wenst u de EPB-aangifte toch in te dienen, dan blijft dat mogelijk.

Voor EPB-aangiften die vóór 20 maart 2020 moesten ingediend worden, blijft de indientermijn uit het Energiedecreet gelden.

Voorbeelden

Geen noodsituatie van toepassing

 • De EPB-aangifte van een renovatie waarvan de vergunning verleend is op 23 februari 2015, heeft als uiterlijke indiendatum 23 februari 2020. De wettelijke indientermijn wordt niet opgeschort door de maatregelen en blijft uiterlijk 23 februari 2020.

1e noodsituatie van toepassing

 • De EPB-aangifte van een renovatie waarvan de vergunning verleend is op 2 april 2015, heeft als uiterlijke indiendatum 2 april 2020. Door de maatregel wordt de wettelijke indientermijn opgeschort naar uiterlijk 31 juli 2020 (opschorting = 120 dagen).
 • De EPB-aangifte van een nieuwbouw waarvan de vergunning verleend is op 20 mei 2017, die in gebruik is genomen of waarvan de werken beëindigd zijn op 29 maart 2019, heeft als uiterlijke indiendatum 29 maart 2020. Door de maatregel wordt de wettelijke indientermijn opgeschort naar uiterlijk 27 juli 2020 (opschorting = 120 dagen).
 • De EPB-aangifte van een nieuwbouw waarvan de vergunning verleend is op 2 april 2015, die nog niet in gebruik genomen is, heeft als uiterlijke indiendatum 2 april 2020. Door de maatregel wordt de wettelijke indientermijn opgeschort naar uiterlijk 31 juli 2020 (opschorting = 120 dagen).

1e en 2e noodsituatie van toepassing

 • De EPB-aangifte van een renovatie waarvan de vergunning verleend is op 5 november 2015, heeft als uiterlijke indiendatum 5 november 2020. Door de maatregel wordt de wettelijke indientermijn opgeschort naar uiterlijk 8 oktober 2021 (opschorting = 337 dagen).
 • De EPB-aangifte van een nieuwbouw waarvan de vergunning verleend is op 20 mei 2017, die in gebruik is genomen of de werken beëindigd zijn op 31 oktober 2019, heeft als uiterlijke indiendatum 31 oktober 2020. Door de maatregel wordt de wettelijke indientermijn opgeschort naar uiterlijk 3 oktober 2021 (opschorting = 337 dagen).
 • De EPB-aangifte van een nieuwbouw waarvan de vergunning verleend is op 15 november 2015, die nog niet in gebruik genomen is, heeft als uiterlijke indiendatum 15 november 2020. Door de maatregel wordt de wettelijke indientermijn opgeschort naar uiterlijk 18 oktober 2021 (opschorting = 337 dagen).

Enkel 2e noodsituatie van toepassing

 • De EPB-aangifte van een renovatie waarvan de vergunning verleend is op 20 september 2020, heeft als uiterlijke indiendatum 20 september 2025. Door de maatregel wordt de wettelijke indientermijn opgeschort naar uiterlijk 25 april 2026 (opschorting = 217 dagen).
 • De EPB-aangifte van een nieuwbouw waarvan de vergunning verleend is op 25 juli 2020, die in gebruik is genomen of waarvan de werken beëindigd zijn op 2 februari 2021, heeft als uiterlijke indiendatum 2 februari 2022. Door de maatregel wordt de wettelijke indientermijn opgeschort naar uiterlijk 7 september 2022 (opschorting = 217 dagen).

Geen noodsituatie van toepassing

 • De EPB-aangifte van een nieuwbouw/renovatie waarvan de vergunning verleend is op 6 juli 2021, heeft als uiterlijke indiendatum 6 juli 2026. De wettelijke indientermijn wordt niet opgeschort door de maatregelen en blijft uiterlijk 6 juli 2026.

Als deze informatie wijzigt, op basis van federale of Vlaamse beslissingen, zal het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap hierover communiceren.