EPB-software 3G

Het is niet nodig om een ventilator/ventilatiegroep apart in te geven in de EPB-software. De volgende gegevens van de ventilator die een impact hebben op het E-peil geeft u in, onder de knoop Ventilatie van de betreffende EPB-eenheid:

Tijdslijn

Ventilatoren: invoer in de software (voor bouwaanvragen t.e.m. 31-12-2018)
Geldigheid