Toepassingsgebied

Afhankelijk van de van het gebouw, de en de timing van het bouwproject, zijn er installatie-eisen van toepassing. Of uw project aan de installatie-eisen moet voldoen of niet, kunt u nagaan in de eisentabel. Klik hier voor een volledig overzicht van de installatie-eisen.

Geen installatie-eisen

Voor centrale ventilatiesystemen met natuurlijke toevoer en natuurlijke afvoer, de zogenaamde ‘systeem A-ventilatiesystemen’, gelden er geen installatie-eisen.