Toepassingsgebied

Afhankelijk van de van het gebouw, de en de timing van het bouwproject, zijn er installatie-eisen van toepassing. Of uw project aan de installatie-eisen moet voldoen of niet, kunt u nagaan in de eisentabel. Klik hier voor een volledig overzicht van de installatie-eisen.

Installatie-eisen

Wanneer de installatie-eisen van toepassing zijn, is het verplicht om bij de plaatsing van een nieuw, of de vervanging van een bestaand centraal ventilatiesysteem type D ook een warmteterugwinapparaat te plaatsen. Voor serieproducten bedraagt het warmteterugwinrendement minstens 75%. Voor op maat gemaakte toestellen geldt geen minimum rendementseis.

Thermisch rendement

Dit thermisch rendement wordt berekend met volgende formule:

Het thermisch rendement is afhankelijk van het testrendement van de warmterugwinning en van een aantal correctiefactoren.

Testrendement

Het testrendement berekent u volgens dezelfde regels als voor nieuwbouw.

De bijkomende specificaties voor op maat gemaakte toestellen gelden niet voor renovaties.

Correctiefactoren

Er worden ook vijf correctiefactoren gedefinieerd, die rekening houden met de uitvoering van het systeem, nl. met:

  • de luchtdichtheid van het toestel, enkel bij niet-residentiële toepassingen

  • de luchtdichtheid van de kanalen

  • de isolatie van de kanalen

  • de aerolische inregeling met een rapport volgens de regelgeving

  • de snelheidsregeling van de ventilatoren.

De waarde van deze factoren wordt bepaald volgens de regelgeving en is afhankelijk van de uitvoering van het systeem en moet u, als , kunnen bewijzen met de juiste stavingsstukken.

Voorbeeld

Het rendement hangt af van het nodige debiet in het project en lezen we af uit de tabel.

DebietRendement
debiet < 189 m³/h81%
190 m³/h < debiet < 289 m³/h78%
290 m³/h < debiet < 369 m³/h75%

Indien we de formule bekijken en we nemen aan dat er geen inregelrapport aanwezig is – geen snelheidsregeling van de ventilatoren – enkel transport van lucht en er is geen luchtdichtheidsmeting van de kanalen, dan voldoet dit toestel nipt aan de voorwaarden van minimaal rendement van 75%.

Een toestel met een minder goed rendement kan, maar dit minder goed rendement moet gecompenseerd worden door bv inregelrapport of dichtheidsmetingen van de kanalen.

Tijdslijn

Systeem D: installatie-eisen (voor bouwaanvragen van 01-01-2015 t.e.m. 31-12-2021)
Geldigheid