Kenmerken

  • De toevoer van verse lucht verloopt via natuurlijke toevoerroosters in vensters of muren.
  • De doorstroming van lucht verloopt langs roosters in binnenwanden of -deuren, of langs spleten onder de binnendeuren.
  • De afvoer van vervuilde lucht in natte ruimten gebeurt op natuurlijke wijze via verticale afvoerkanalen met regelbare roosters.

Voordelen

Nadelen

Het systeem heeft de laagste kostprijs.

Het systeem realiseert een schouweffect op basis van de winddruk en de luchtdruk. Daardoor is het niet of zeer beperkt regelbaar. Bij veel wind treden soms grote warmteverliezen op. Het is dus weinig energiezuinig. Bij sommige weersomstandigheden kan de ventilatie net onvoldoende zijn.

Er is weinig onderhoud.

Soms is er een koudegevoel aan de vensters.

Het is eenvoudig te installeren. Na de bouw of bij verbouwing kan u gemakkelijk roosters toevoegen.

De uitvoering is soms moeilijk.

Er is geen elektrisch verbruik van ventilatoren.

De hoog uitstekende afvoerkanalen ogen niet altijd mooi.

Toepassing bij appartementsgebouwen

De Belgische ventilatienorm raadt het gebruik van ventilatiesysteem A bij appartemensgebouwen af. Dit geldt niet als:

  • er een aantal technische voorzieningen zijn die de kans op terugstroming voldoende beperken (vooral terugstroming van de ene wooneenheid naar de andere)

  • iedere wooneenheid beschikt over eigen individuele afvoerkanalen.