Kenmerken

  • De toevoer van verse lucht verloopt via natuurlijke toevoerroosters in vensters of muren.
  • De doorstroming van lucht verloopt langs roosters in binnenwanden of -deuren of langs spleten onder de binnendeuren.
  • De afvoer van vervuilde lucht in natte ruimten gebeurt mechanisch door elektrische ventilatoren.

Voordelen

Nadelen

Het systeem haalt beter de eisen dan systeem A en B in alle weersomstandigheden.

Let op dat u geen onderdruk creëert. Zo kunt u rookgassen van kachels of open haard naar binnen trekken, wat niet de bedoeling is.

Er is meer keuze in de locatie van de afvoeropeningen.

Let op hoger energiegebruik door de ventilatoren: kies voor energiezuinige ventilatoren.

Het systeem kan gebruikt worden voor korte, intensieve ventilatie door het debiet van de ventilatoren tijdelijk te verhogen.

Bij vraaggestuurde systemen C kan gekozen worden voor zelfregelende toevoerroosters, waardoor de toevoer beperkt wordt bij veel wind.

Bij vraaggestuurde systemen C kan gekozen worden om de afvoer te laten regelen in functie van de vraag, bijvoorbeeld meer afvoer bij aanwezigheid van personen in de ruimte, bij hoog vocht- of CO2-gehalte … , waardoor de ventilator minder hard en zuiniger draait op andere momenten.

Installatie-eisen

Als uw project moet voldoen aan de installatie-eisen (zie eisentabel), kunnen er ook voor een systeem C installatie-eisen van toepassing zijn.