Opwekkingsrendement voor warm tapwater

Voor warmtepompen die onder een van de Gedelegeerde Verordeningen (EU) n° 811/2013, n° 812/2013, n° 813/2013 of n° 814/2013 vallen, wordt het opwekkingsrendement bepaald op basis van de energie-efficiëntie voor waterverwarming (of de energie-efficiëntieklasse) en het capaciteitsprofiel. Deze gegevens moeten bepaald zijn zoals vastgelegd in de voornoemde verordeningen. Meer informatie vindt u onder ‘Warm tapwater en Ecodesign’.

Voor warmtepompen die niet onder de voornoemde verordeningen vallen, wordt er uitgegaan van een vast opwekkingsrendement, afhankelijk van het type opwekker, zoals samengevat in onderstaande tabel.

Isolatiedikte x rond warmwatertank(s) in mm

Type warmtepomp

Zonder opslag20 mm ≤ x0 mm ≤ x < 20 mm of isolatiedikte onbekend

Elektrische warmtepomp die ofwel:

  • maar 1 EPW-eenheid bedient, of
  • vermogen ≤ 70 kW en opslagcapaciteit < 500 liter.
2,151,931,60

Elektrische warmtepomp die zowel:

  • minstens 1 EPN of meerdere EPW-eenheden bedient, en
  • vermogen > 70 kW en/of opslagcapaciteit > 500 liter.
2,582,31,93