Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gassorptiewarmtepomp voor sanitair warm water: invoer in de software (voor bouwaanvragen van 01-01-2016 t.e.m. 31-12-2018) Gassorptiewarmtepomp voor sanitair warm water: invoer in de software (huidig)

Gassorptiewarmtepomp voor sanitair warm water: invoer in de software (voor bouwaanvragen van 01-01-2016 t.e.m. 31-12-2018)

Geldig voor bouwaanvragen van 01.01.2016 tot 31.12.2018 Bekijk tijdslijn

Hier leest u hoe u een gassorptiewarmtepomp invoert in de EPB-software.

Invoer in de EPB-software 3G

Als de warmtepomp instaat voor warm tapwater, maakt u onder de knoop ‘Sanitair warm water’ in de boomstructuur een installatie voor sanitair warm water aan. Bij het tabblad ‘warmteopwekkingssystemen’ geeft u de volgende algemene gegevens in:

  • ‘merk’ en ‘product-ID’ van de warmtepomp
  • ‘soort toestel’: kies hier ‘warmtepomp’
  • ‘type warmtepomp’: kies hier ‘gassorptiewarmtepomp’.

In het blok ‘Toepassing van de Ecodesignrichtlijn’ krijgt u enkele vragen om na te gaan of het toestel onder een van de Ecodesignverordeningen valt (EU n°811/2013 tot n°814/2013):

  • ‘Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht’: als het toestel geproduceerd werd voor deze datum vult u hier ‘ja’ in. Zie ook: Invoergegevens voor de EPB-software.
  • ‘Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar’: meer informatie over deze invoer vindt u bij opslag.
  • ‘Vermogensbereik’: vul hier het thermische vermogensbereik van de warmtepomp in.

Op basis van de invoer in dit blok, bepaalt de software of de warmtepomp onder een Ecodesignverordening valt. Er verschijnt een melding onderaan dit blok.

De verdere invoer in de software wordt bepaald door het feit of de opwekker al dan niet onder Ecodesign valt.

Valt de opwekker onder Ecodesign? Dan vult u het capaciteitsprofiel en de energie-efficiëntie of energie-efficiëntieklasse in, bepaald volgens de juiste Europese verordening.

Valt de opwekker niet onder Ecodesign? Dan vult u bij het de waarde in uit het ATG-E voor dit toestel. Als u niet over een ATG-E beschikt, geeft u de waarde bij ontstentenis voor het opwekkingsrendement in.