Gedaan met laden. U bevindt zich op: Warmtepomp met gasaangedreven motor: stavingsstukken Warmtepompen met gasaangedreven motor

Warmtepomp met gasaangedreven motor: stavingsstukken

Geldig voor alle bouwaanvragen

Wanneer u een warmtepomp met gasaangedreven motor ingeeft in de EPB-software, moet u de gebruikte gegevens bewijzen met stavingsstukken.

Geldige stavingsstukken

De gebruikte gegevens moet u staven met typebenaming en bijhorende handleidingen, productfiches en technische fiches van het specifieke product, zoals dit normaal in de handel verkrijgbaar is (zonder aanpassingen). De fabrikant moet zorgen voor die gegevens.

Meer informatie vindt u op de algemene pagina over stavingsstukken.

U mag geen rekening houden met verklaringen van fabrikant, installateur, architect, aannemer of bouwheer die bepaalde eigenschappen van een warmtepomp ‘attesteren’. Bij twijfel tussen bewijsstukken, moet er worden uitgegaan van de minst gunstige aanname.

Ontwerpvertrek- en ontwerpretourtemperatuur

De ontwerpvertrek- en ontwerpretourtemperatuur moet u staven met een dimensioneringsnota. Voor meer informatie, zie: Afgifte.