Gedaan met laden. U bevindt zich op: Basisopleiding en examen kandidaat energiedeskundige type C organiseren Vormings-, opleidings- en exameninstellingen

Basisopleiding en examen kandidaat energiedeskundige type C organiseren

Om aan de slag te kunnen als energiedeskundige type C moet de kandidaat-energiedeskundige een basisopleiding tot energiedeskundige type C volgen en slagen voor een examen.

De opleiding kan gevolgd worden bij een door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) erkende opleidingsinstelling. Het examen moet afgelegd worden bij een opleidingsinstelling die door het VEKA ook erkend is als exameninstelling.

Het EPC voor publieke gebouwen zal vervangen worden door het EPC (klein) Niet-Residentieel. Dit EPC wordt opgemaakt door een Energiedeskundige type D, de rol van Energiedeskundige type C zal dus uitdoven.

Erkenningsvoorwaarden exameninstelling

Het opleidingstraject tot energiedeskundige type C, dat het onderwerp is van de erkenningsaanvraag, moet voldoen aan onderstaande voorwaarden.

 1. Een inhoudelijke opleiding, die tenminste het wetgevend kader, de bepaling van het kengetal van het gebouw als uitdrukking van de energieprestatie van het gebouw, de mogelijke aanbevelingen voor kosteneffectieve verbetering van de energieprestatie van het gebouw en de werking van de webapplicatie van de energieprestatiedatabank bevatten.
 2. Het geven van tenminste één demo waarbij er gebruik wordt gemaakt van de webapplicatie om de erkenningsprocedure als energiedeskundige type C en de opmaak van een energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen toe te lichten.

Om door het VEKA te worden erkend als exameninstelling moet de opleidingsinstelling ook een aanvraag als exameninstelling indienen bij het VEKA. Het examen peilt minstens naar de onderwerpen die aanbod komen in de basisopleiding.

Omdat de opleidingsinstelling persoonsgegevens van de energiedeskundigen uitwisselt, moeten de bepalingen van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens worden nageleefd.

Erkenning aanvragen

 • Stap 1

  Vul het aanvraagformulier voor erkenning exameninstelling in en maak de nodige bijlagen op.

 • Stap 2
  • via aangetekende zending naar:
   Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
   Erkenningsaanvraag - Examen - Energiedeskundige type C
   Graaf de Ferrarisgebouw - 7de verdieping
   Koning Albert II-laan 20 bus 17
   1000 Brussel
 • Stap 3

  Het VEKA onderzoekt de aanvraag en doet bij besluit van het hoofd van het VEKA uitspraak over de aanvraag.

Registratie als medewerker exameninstelling

 • Stap 1

  Ga naar www.energieprestatiedatabank.be(opent in nieuw venster) en meld u aan.

  Aanmelden kan via:

  • eID en kaartlezer
  • itsme
  • beveiligingscode via mobiele app
  • beveiligingscode via sms
 • Stap 2

  Waar vindt u het registratiescherm?

  • Is het de eerste keer dat u zich registreert op de energieprestatiedatabank? U ziet na aanmelden meteen het registratiescherm.
  • Bent u al onder een andere vorm geregistreerd op de energieprestatiedatabank? Kies links bovenaan voor ‘Registratie toevoegen’.

  Kies voor de rol ‘Medewerker opleidingsinstelling/exameninstelling’ en klik op ‘Volgende’.

 • Stap 3

  Na het kiezen van de rol krijgt u een scherm met drie tabbladen te zien:

  • Tabblad persoonsgegevens

   Hier worden uw persoonlijke gegevens getoond, die gekoppeld zijn aan uw rijksregisternummer. Deze gegevens worden louter getoond als identificatie van u als persoon. Deze gegevens worden verder niet meer gebruikt door de databank, omdat u een registratie zal aanmaken als medewerker van een instelling.

  • Tabblad Opleidingsinstelling/exameninstelling

   Hier vult u het KBO-nummer in van de instelling waarvoor u optreedt. U gebruikt bij het invullen enkel cijfers (geen BE-notatie en geen punten).

   Bijvoorbeeld: BE0478.123.456 wordt 0478123456

   Na het drukken op ‘ophalen gegevens’ worden de firmagegevens uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen opgehaald en getoond.

  • Tabblad Correspondentiegegevens

   Hier vult u de correspondentiegegevens in waarop het VEKA u mag contacteren. U kunt hierbij – als u dit wenst – de firmagegevens of uw persoonlijke adresgegevens kopiëren.

   Het VEKA zal de berichten in verband met het goedkeuren van uw registratie naar het e-mailadres sturen dat u hier ingeeft.

 • Stap 4
  • Na het doorlopen van alle tabbladen drukt u onderaan op ‘Toevoegen’.
  • U krijgt een overzicht van alle ingevulde gegevens. Door op de knop ‘bevestigen’ te drukken, bevestigt u de gegevens.
  • De aanvraag voor een registratie op de energieprestatiedatabank is hiermee verzonden, maar nog niet gevalideerd door het VEKA.
 • Stap 5
  • In een volgende fase zal het VEKA (doorgaans binnen de week) uw registratie als medewerker vormingsinstelling of opleidingsinstelling/exameninstelling goed- of afkeuren.
  • Hierna ontvangt u van de energieprestatiedatabank een e-mail met de melding of uw registratie werd goed- of afgekeurd.

Opleiding aanmaken en deelnemerslijst opladen in de energieprestatiedatabank

Uiterlijk 1 week na het examen moet een medewerker van de erkende exameninstelling een lijst opladen in de energieprestatiedatabank met de volgende gegevens:

 • gegevens van alle aanwezige deelnemers van het examen (zowel geslaagde als niet geslaagde deelnemers)
 • gegevens van de opleiding
 • gegevens van de lesgever van de opleiding
 • gegevens van het examen.
 • Stap 1
  • Kies voor ‘Nieuwe opleiding’ op de startpagina
  • Vul de gegevens van de opleiding in:
   • naam opleiding: Als uw opleidingsinstelling meerdere opleidingen heeft die erkend zijn, geeft u in de de naam van de opleiding aan dat het om een verkort traject gaat of om een opleiding die geïntegreerd is in een andere opleiding. Voorbeelden zijn: opleiding tot energiedeskundige type A, verkort traject, opleiding tot voor energiedeskundige type C, geïntegreerd in de bachelor ‘xxx’, aanvullende opleiding tot verslaggever.
   • beschrijving: geef hier een korte beschrijving van de opleiding
   • opleidingsinstelling/exameninstelling: wordt automatisch getoond
   • status: als een bepaalde opleiding niet meer gegeven wordt, kan deze op ‘niet actief’ gezet worden. Er kunnen geen deelnemerslijsten meer opgeladen worden. Als de erkenning van een exameninstelling wordt ingetrokken, zet het VEKA de status op ‘niet actief’.
   • registratierol: doelpubliek van de opleiding/het examen: energiedeskundige type C.
  • Klik op ‘Opslaan’ en maak de opleiding aan.
   • Op de startpagina vindt u onder ‘Mijn opleidingen’ een overzicht van de door uw opleidingsinstelling aangemaakte opleidingen.
   • Hier kunt u de gegevens van de opleiding wijzigen en de deelnemerslijsten opladen.
  • Enkel een door het VEKA erkende opleiding (besluit van de administrateur-generaal) mag worden aangemeld als opleiding door de opleidingsinstelling.
  • Een door het VEKA erkende opleiding moet slechts éénmaal worden aangemeld in de energieprestatiedatabank. Ook als deze opleiding in de loop van het jaar of door de jaren heen meermaals wordt gegeven. Eenmaal aangemeld, kunnen de deelnemerslijsten van het examen bij de opleiding opgeladen worden.
 • Stap 2
  • Op dit tabblad moet u de algemene gegevens van de opleidingsinstelling invullen:

   • naam opleidingsinstelling
   • maatschappelijke zetel
   • BTW-nummer (= KBO nummer, 11 cijfers zonder BE en zonder punten)
   • locatie van de opleiding
   • verantwoordelijke voor de opleiding.
   • Naam van de opleiding:
    • Zorg ervoor dat de naam exact overeenkomt met de naam die u hebt gegeven aan de opleiding die u in de energieprestatiedatabank hebt aangemaakt
    • zie stap 1 voor hoe u dit moet doen.
   • Registratierol:
    • Hiermee wordt bedoeld voor welke rol de opleiding en het examen bedoeld is.
    • U kunt de volgende mogelijkheden invullen :
     • Deskundige type A
     • Deskundige type C
     • EPB als verslaggever.
   • overzicht van alle deelnemers (zowel de geslaagde als niet geslaagde deelnemers) aan het examen en de lesgever(s) van de opleiding
   • 4 delen:
    • persoonsgegevens:
     • rijkregisternummer (zonder spaties of punten)
     • naam en voornaam
    • opleidingsgegevens (moet niet ingevuld worden voor geschorste energiedeskundigen)
     • startdatum: datum van de eerste dag (van het eerste deel) van de opleiding
     • einddatum: datum van de laatste dag (van het laatste deel) van de opleiding
     • datum getuigschrift
    • lesgever (enkel invullen bij lesgevers, blanco laten bij overige deelnemers)
     • indicatie lesgevers: ja
     • aantal gedoceerde uren en minuten: deze uren tellen mee voor de permanente vorming voor de lesgevers
    • examengegevens
     • datum: datum waarop (laatste dag van) het examen georganiseerd werd
     • resultaat examen totaal in procenten
     • status examen: geslaagd/niet-geslaagd
 • Stap 3
  • Klik op ‘Mijn opleidingen’ op de startpagina.

  • Zoek de gewenst opleiding in het overzicht van de door uw opleidingsinstelling erkende opleidingen.
  • Klik op de tweede actieknop met de paperclip.
  • U krijgt een scherm te zien met bovenaan het detail van de opleiding en daaronder enkele knoppen, waarmee u de deelnemerslijsten kunt opladen.
  • Als de opleidingsinstelling waarvoor u optreedt nog niet erkend is als exameninstelling, zult u deze knoppen niet zien en kunt u de deelnemerslijsten dus ook niet opladen.
  • Navigeer via de knop ‘Bladeren’ naar de plaats op uw computer waar het sjabloon is opgeslagen
  • Selecteer het juiste bestand en klik op ‘Opladen’.
  • Als uw deelnemerslijst niet correct werd samengesteld en dus fouten bevat, krijgt u na het opladen een rode foutmelding per verkeerde invoerwaarde.

  • U moet in dat geval de invulwaarde in de Excel aanpassen, het bestand terug opslaan en opnieuw doorsturen naar de energieprestatiedatabank.

  • Enkel foutloze bestanden worden opgeladen op de databank.

  • Als het bestand geen fouten bevat, ziet u de Excel met deelnemers in het overzicht staan.
  • Op dat moment zijn de gegevens met betrekking tot de opleiding en het examen aangepast in de registratie van de energiedeskundige of verslaggever.