Gedaan met laden. U bevindt zich op: Basisopleiding kandidaat-energiedeskundige type A organiseren Vormings-, opleidings- en exameninstellingen

Basisopleiding kandidaat-energiedeskundige type A organiseren

Het volgen van de basisopleiding tot energiedeskundige type A is één van de drie erkenningsvoorwaarden om te kunnen starten als energiedeskundige type A. Enkel erkende opleidingsinstellingen mogen de basisopleiding tot energiedeskundige type A aanbieden.

Voorwaarden erkenning opleidingsinstelling

Om door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) te worden erkend als opleidingsinstelling, moet de instelling minstens voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 • beschikken over lesgevers die
  • belast worden met het theoretische en praktische onderricht
  • kennis hebben over het lesdomein in kwestie om de cursisten te onderrichten.
 • aangeven hoe de instelling omgaat met het behandelen van klachten en hoe het opleidingstraject zal worden geëvalueerd.
 • beschikken over en het inrichten van een opleidingstraject energiedeskundige type A.

Het opleidingstraject tot energiedeskundige, dat het onderwerp is van de erkenningsaanvraag, moet voldoen aan onderstaande voorwaarden:

Het VEKA kan de erkenning van de opleiding intrekken als de opleiding niet meer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden of de verplichtingen vastgelegd in het ministerieel besluit van 18 december 2018 niet worden nagekomen. De organisator van de opleiding wordt vooraf gehoord. De beslissing wordt gemotiveerd en bij besluit van het hoofd van het VEKA vastgelegd.

Zie ministerieel besluit van 28 december 2018 artikel 20(opent in nieuw venster), artikel 21(opent in nieuw venster), artikel 24(opent in nieuw venster), artikel 25(opent in nieuw venster).

Kwaliteitsacties EPC

Het Ministerieel besluit Versterking kwaliteit EPC(opent in nieuw venster) werd op 17 april 2024 ondertekend door de minister en op 23 april 2024 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Dit zijn de gewijzigde voorwaarden voor de basisopleiding Energiedeskundige type A

 • Uitbreiding van de basisopleiding Energiedeskundige type A van 50 naar 100 lesuren vanaf 1 september 2025:
  • Regelgevend kader (4 uur)
  • Toepassingsgebied (4 uur)
  • Inleiding tot bouwfysica (3 uur)
  • Inleiding tot technische installaties (3 uur)
  • Het inspectieprotocol (46 uur)
  • Werking van de certificatiesoftware (7 uur)
  • Werking van de energieprestatiedatabank (2 uur)
  • Oppervlaktebepaling (6 uur)
  • Communicatie tussen energiedeskundige en eigenaar (3 uur)
  • Praktijkoefeningen met plaatsbezoeken (22 uur)
 • Lesgevers moeten erkend zijn als energiedeskundige type A om de opleidingsonderdelen over het inspectieprotocol, de certificatiesoftware, de energieprestatiedatabank, de communicatie met de eigenaar en de praktijkoefeningen te mogen geven.

Lees hier meer over de andere kwaliteitsacties EPC.

Erkenning aanvragen

 • Stap 1

  Vul het aanvraagformulier voor erkenning opleidingsinstelling(Word bestand opent in nieuw venster) in en maak de nodige bijlagen op.

  Volgende documenten moeten toegevoegd worden aan de aanvraag:

  • lijst met per lesgever de voor- en achternaam, de behaalde diploma’s, erkenningen en/of beroepskwalificaties en contactgegevens
  • curriculum vitae van alle lesgevers
  • gedetailleerd programma van de verschillende modules, met per module de naam van de module, een beschrijving van de module, de duur van de module in aantal uren, de wijze van lesgeven en de voor- en achternaam van de lesgever
  • cursus van het lessenpakket of de lesvoorbereiding (PowerPoint­presentatie of notities) van minstens drie uur van een van de modules
  • voorbeelden van praktische oefeningen
  • voorbeeld van het getuigschrift dat aan de deelnemers wordt uitgereikt
  • beschrijving van de manier waarop u met de klachten omgaat en van de manier waarop u het opleidingstraject zult evalueren.
 • Stap 2

  Verzend het aanvraagformulier met de nodige bijlagen via e-mail naar veka@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) met als onderwerp ‘Erkenningsaanvraag - Basisopleiding Energiedeskundige type A’.

 • Stap 3

  Het VEKA doet bij besluit van het hoofd van het VEKA uitspraak over de aanvraag.

Elke wijziging in de werkwijze die tot de erkenning van de opleiding geleid heeft, wordt meteen aan het VEKA gemeld.

Leeromgeving certificatiesoftware

Bij het geven van de opleiding kan er gebruikt gemaakt worden van de leeromgeving van de certificatiesoftware(opent in nieuw venster). In deze leeromgeving kan het werken met de software geoefend worden en kunnen er proefcertificaten opgemaakt worden.

Om toegang te krijgen tot deze leeromgeving, moeten de studenten zich eerst registreren als ‘student type A’ in de energieprestatiedatabank.