Wanneer en waar ontvang ik mijn aanslagbiljet?

Het aanslagbiljet wordt normaal gezien binnen de drie maand na het indienen van de aangifte van nalatenschap verstuurd naar de persoon bij wie op de aangifte van nalatenschap de woonstkeuze is gedaan. U kan woonstkeuze doen bij:

  • een van de erfopvolgers of iemand anders;
  • een notaris.

Als u een gezamenlijke aangifte indient, wordt het aanslagbiljet verstuurd naar het adres van de woonstkeuze. Doet u dit niet, dan wordt het aanslagbiljet verstuurd naar alle belastingplichtigen.

Ook als er geen erfbelasting moet betaald worden, krijgt u als belastingplichtige een aanslagbiljet. Dan staat er als bedrag 0 vermeld. U hoeft dan niets te betalen.

Hoeveel tijd heb ik om de erfbelasting te betalen?

De uiterste betaaldatum is in principe twee maanden later dan de verzendingsdatum van het aanslagbiljet.

Bij een gezamenlijke afrekening zijn ook de individuele aanslagbiljetten van elke erfopvolger of erfgenaam gevoegd.

U hebt dan de keuze:

  • Ofwel betaalt één van de erfopvolgers het gezamenlijke bedrag met de referte van de gezamenlijke afrekening.
  • Ofwel betaalt iedere erfopvolger afzonderlijk zijn deel met de referte van zijn individuele aanslagbiljet.

Kan ik vragen om uitstel van betaling of een afbetalingsplan?

U kunt geen uitstel van betaling krijgen maar u kunt wel een afbetalingsplan aanvragen.

Veelgestelde vragen