Belastingkredieten

Deze vrijstelling wordt automatisch toegekend.

Verminderingen

Onderstaande verminderingen zijn aan te vragen in de aangifte van nalatenschap.

Verlaagde tarieven

Een overzicht van de tarieven in de erfbelasting vindt u terug op onze pagina 'Tarieven in de erfbelasting'. Naast deze tarieven bestaan er ook nog enkele verlaagde tarieven: