Automatisch toegekende vrijstellingen

Deze vrijstelling wordt automatisch toegekend en moet dus niet worden aangevraagd.

Aan te vragen vrijstellingen

Onderstaande vrijstellingen dienen te worden aangevraagd in de aangifte van nalatenschap, onder de rubriek 'Gunstregelingen'.

Vrijstellingen voor natuurgoederen

Onderstaande vrijstellingen dienen te worden aangevraagd in de aangifte.

Voor overlijdens vanaf 09/06/2018 bestaat er een nieuwe vrijstelling:

Daarnaast blijven, gedurende een overgangsperiode van twee jaar (dus tot en met 08/06/2020), de vrijstellingen voor bossen en voor grond gelegen in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) bestaan. Tijdens deze overgangsperiode kunnen de erfopvolgers kiezen tussen deze vrijstellingen.