Er zijn verschillende soorten erfopvolgers die iets uit de nalatenschap kunnen verkrijgen:

  • de wettelijke erfgenamen: dit zijn de familieleden van de overleden, zoals de kinderen en de kleinkinderen, maar soms ook ouders of grootouders, broers en zussen, neven en nichten,... Ook de echtgenoot/echtgenote en de wettelijk samenwonende partner van de overledene zijn wettelijke erfgenamen.
  • Een of meer legatarissen. Dit zijn personen die door een overledene bij testament begunstigd zijn. Dit kunnen zowel privépersonen als openbare besturen, vzw’s of andere instellingen zijn.
  • De langstlevende echtgenoot/echtgenote kan ook als begiftigde zijn aangeduid in een door de overleden echtgenoot gedane schenking die uitwerking heeft bij het overlijden (ook genoemd: contractuele erfstelling).

Erfgenaam die buiten de EER woont

Als een erfgenaam buiten de Europese Economische Ruimte woont, moet er voor deze erfgenaam een borg gesteld worden.

Deze borg kan worden gesteld door:

  • het nemen van een hypotheek op een in België gelegen onroerend goed
  • een borgstelling in geld of in effecten (zoals aandelen, obligaties, ... )
  • door iemand die zich persoonlijk borg stelt.

Wie zich borg stelt voor deze erfgenaam doet dit via een akte van borgstelling. Zolang de borg niet werd gesteld, bestaat er een blokkering van alle tegoeden van de nalatenschap.